logo

2013-06-19: Förtjänsttecken utdelat till två vaxholmare

Stadens förtjänsttecken, som delas ut för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm, delades 2013 ut till två personer; Sven-Olof Kviman och Bernt Malm.

Motiveringen till val av Sven-Olof Kviman löd:


"Sven-Olof Kviman har genom sina arbetsinsatser bland annat medverkat till att bevara och rusta upp Bogesunds slott, digitaliserat Waxholms biografteater och satt Waxholms golf på kartan"


Motiveringen till val av Bernt Malm löd:

"Bernt Malm har ägnat mer än 50 år till att dokumentera Vaxholms stads och dess invånares historia. En kulturskatt har skapats till glädje för nuvarande och kommande generationer."


Förtjänsttecken är något nytt som Vaxholms stad inför från och med i år (2013). Syftet är att visa uppskattning och hedra personer som uträttat något som främjat Vaxholm i vidare bemärkelse.


Stadens förtjänsttecken kommer att delas ut en gång per år. Alla som bor i kommunen eller som på annat vis känner till någon som utfört betydande prestationer kan nominera personer.


Förtjänsttecken kan tilldelas:

• den som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad

• den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad


Vem som ska få utmärkelsen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.

2014-09-14