Fler nyheter

 • Rådgivningsmöte kring bygglov

  Från och med februari kan du boka personligt rådgivningsmöte för att få svar på dina frågor kring bygglov. Det går också, liksom tidigare, att ringa eller skicka frågor via e-post. Läs mer
 • Musikkväll på Storstugan 17/2

  Ungdomsgården bjuder in till musikkväll i samarbete med Kulturskolan. Fredag 17 februari i stora salen på Storstugan. Läs mer
 • Kajrenoveringen får grönt ljus i vattendom

  Vaxholms stad har nu fått tillstånd till kajrenoveringen enligt miljöbalken. Domen vann laga kraft 30 januari och gäller därefter i sju år. Läs mer
 • Blodbussen i Vaxholm 1/2

  Onsdag 1 februari kommer Blodbussen till Söderhamnsplan i Vaxholm. Behovet av blodgivare i Region Stockholm är stort. Gör en insats – ge med hjärtat. Läs mer
 • Rondellbygget i Engarn klart i slutet av 2023

  Arbetet med att bygga om korsningen i Engarns vägskäl går ännu så länge helt enligt Trafikverkets tidplan. Trafiken har nyligen lagts om och går nu igenom den nya rondellen, även om framkomligheten fo... Läs mer
 • Skärgården kartläggs i Google-projekt

  Nu ska det bli lättare att upptäcka Stockholms vackraste skärgårdsvyer i Google Street View. Genom ett samarbete mellan Stockholm Archipelago, Skärgårdsstiftelsen och Google kan fler besökare lockas o... Läs mer
 • Utställning i rådhuset om kajrenoveringen

  I rådhuset visas en utställning om kajprojektet. Den har namnet Dåtid, nutid, framtid och beskriver kajens utveckling, från år 1776 fram till renoveringen och vidare in i framtiden. Kom gärna och titt... Läs mer
 • Hur ska Vaxholms centrum utvecklas?

  Utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Alla intresserade i Vaxholm är välkomna att delta... Läs mer
 • Ny kommunpolis i Vaxholm

  Vaxholm har fått en ny kommunpolis. Han heter Pehr Kjelsson, brinner för brottsförebyggande arbete och kommer att utgå från polisstationen i Täby. Läs mer
 • Kajprojektets upphandling avbruten

  Efter beslut i kommunstyrelsen tisdag 10 januari har Vaxholms stad avbrutit upphandlingen av huvudentreprenaden för att bygga om Vaxholms kajer. Anledningen är att det endast kom in ett anbud och att ... Läs mer
 • Samverkansprojekt för företag och föreningar

  Från och med januari 2023 samverkar Vaxholm i projektet Leader Stockholmsbygd. Meningen är att utveckla kommunens näringsliv genom att stötta lokala projekt och samarbeten. Föreningar och företag är v... Läs mer
 • Öppet hus i kulturskolan 10/1

  Tisdag 10 januari håller kulturskolan i Vaxholm öppet hus för intresserade elever i årskurs 1 till 3 och deras vårdnadshavare. Läs mer
 • Busskort för skolelever

  Alla skolelever som har fått beslut om kostnadsfritt busskort från kommunen ska nu har fått ett meddelande via e-post till vårdnadshavare. Meddelandet innehåller länk och instruktion om hur vårtermins... Läs mer
 • Byggarbete vid Vaxö skola

  I början av mars inleds byggarbeten vid Vaxö skola för att skapa fler och bättre lärosalar för undervisning. Bland annat byggs en ny skolbyggnad istället för de paviljonger som använts fram till nu. E... Läs mer
 • Vaxholmare känner sig trygga i sin kommun

  Vaxholm är en bra kommun att bo och leva i, med hög trygghet och ett rikt utbud av friluftsområden. Det svarar Vaxholmsborna i årets medborgarundersökning från SCB. Det märks också att den nya återvin... Läs mer
 • Var uppmärksam på bedrägerier mot äldre

  Vi vill uppmärksamma äldre och anhöriga på att bedrägerier mot äldre har ökat den sista tiden. Hemtjänsten i Vaxholm har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder bland kunder som har larm eller får hemtjä... Läs mer
 • Kajen: Första entreprenaden utsedd

  Upphandlingen av byggentreprenör till kajrenoveringen pågår. Nu är en första entreprenör utsedd i och med att företaget Från stan byggnads AB tilldelats uppdraget att tillverka Västerhamnens element i... Läs mer
 • Politiskt program från Vaxholms nya ledning

  Måndag 12 december valdes en ny kommunstyrelse i Vaxholms stads kommunfullmäktige. Det nya styret tillträder vid årsskiftet och är ett samarbete mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänterpartiet, ... Läs mer
 • Tips för att spara energi hemma

  Energi- och klimatrådgivningen har tagit fram enkel information för att göra det lättare att få koll på energiförbrukningen och spara energi på hemmaplan. Läs mer
 • Digital tillsyn i hemtjänsten ger tryggare sömn

  Nu kan Vaxholms stads hemtjänst erbjuda digital nattlig tillsyn. Den som har omfattande vårdbehov och inte kan larma själv kan slippa nattliga besök och istället få tillsyn via en kamera. Fördelen är ... Läs mer
 • Vaxholms nya styre klubbat

  Det blir en bred samverkan bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet som ska styra i Vaxholm den kommande mandatperioden. Tina Runhem (M) valdes t... Läs mer
 • Val av kommunstyrelse på måndagens KF

  Årets sista planerade sammanträde i kommunfullmäktige hålls måndag 12 december i Kronängsskolans aula. På dagordningen står bland annat val av ny kommunstyrelse och kommunstyrelsens ordförande. Välkom... Läs mer
 • Störningar i tågtrafiken

  Under onsdagskvällen 7/12 drabbades Trafikverket av stora störningar i tågtrafikens telefoni över hela Sverige. Det gjorde att tågtrafiken, både fjärrtåg och Stockholms pendeltåg, stoppades av säkerhe... Läs mer
 • Nytt grönt busskort för skolelever

  SL inför nytt biljettsystem. Elever som har fått busskort av kommunen kommer att få ett nytt grönt SL-kort hemskickat innan vårterminens början. Eleven kommer även få en länk med en biljett som ska ak... Läs mer
 • Bygglovsenheten utökar telefonrådgivningen

  Från och med 8 december utökas bygglovsenhetens telefonrådgivning från en till två gånger i veckan. Rådgivningen är till för dig som har allmänna frågor om lov och anmälan. Läs mer
 • I vår börjar arbetet i Resarö mitt

  Just nu pågår förberedelser, planering och upphandling inför stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Enligt planeringen startar arbetet under våren 2023 med utbyggd gång- och cykelväg längs Överbyvägen. Läs mer
 • Dags att söka till förskoleklass

  Har du ett barn som ska börja i förskoleklass hösten 2023? Under perioden 29/11–12/12 kan du som vårdnadshavare önska skola för ditt barn. Läs mer
 • Vaxholm samverkar vid kris

  I mitten av november bjöd Vaxholms stad in föreningar och företag till krissamordningsmöte i Kronängsskolan. Syftet är att kunna samverka vid kris så att samhället kan fortsätta fungera. Ett 30-tal fö... Läs mer
 • Stockholmsenkäten: så mår Vaxholms unga

  Årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att en majoritet av Vaxholms ungdomar känner sig trygga, trivs i skolan och trivs i Vaxholm. Däremot ökar tillgängligheten på droger och användandet av tobaksf... Läs mer
 • Vädervarning; besvärligt på flera håll i länet

  Uppdaterad måndag kväll 21/11: SMHI har förlängt tiden för den utfärdade värdevarningen till kl 23.00 på måndag kväll. Mer info finns på www.smhi.se Länk till annan webbplats.Orange vädervarning för snöfall i stora delar av län... Läs mer
 • Kampanj mot våld i nära relationer

  Sex kommuner i norrort går ihop i kampanjen Våld är inte OK. Meningen är att öka medvetenheten kring våld i nära relationer. Kampanjen vänder sig både till den som utsätts och den som utsätter någon f... Läs mer
 • Julbelysning till första advent

  Under vecka 46 sätts Vaxholms stads julbelysning upp för att skapa julstämning och lysa upp centrala Vaxholm lagom till första advent, söndag 27 november. Läs mer
 • Utbildning för lokala livsmedelsföretag

  I december inleds ett kompetensutvecklingsprogram för företagare som driver gårdsbutik eller tillverkar livsmedel på landsbygden i Stockholms län. Syftet är att skapa hållbar tillväxt för livsmedelsfö... Läs mer
 • HD ger Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten

  Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och företaget Fastec s... Läs mer
 • Så sparar Vaxholms stad på el

  Energimyndigheten uppmanar just nu alla svenskar att spara el genom den nationella kampanjen Varje kilowattimme räknas. Även kommunen ser över alla delar av verksamheten för att spara el. Läs mer
 • Polisen varnar för nätfiske, phishing

  Polisen varnar för bedrägerier i form av e-post eller sms där du uppmanas att klicka på en länk och ange dina personliga koder. Följ aldrig sådana instruktioner. Inga seriösa företag eller banker som ... Läs mer
 • Pålsundsbron avstängd för inspektion 1-3 november

  I samband med höstlovet, då färre är beroende av att kunna passera över Pålsundet, kommer Pålsundsbron att stängas av för fordonstrafik på grund av inspektionsarbete. Läs mer
 • Inget besked om nytt styre ännu

  Vid valet i september röstade invånarna fram vilka partier de vill ska ingå i kommunfullmäktige och styra Vaxholms stad fram till nästa val 2026. Efter valet pågår nu samtal mellan politiska partier f... Läs mer
 • Ny film: Edward Blom besöker kajen

  I en ny film om kajen i Vaxholm får vi följa med kulturhistorikern Edward Blom på en resa genom historiska fakta om Vaxholm och kajprojektets möjligheter och utmaningar. Se filmen här nedan. Läs mer
 • Besöksrekord under Vaxholms kulturnatt

  Teater, musik, dans, show, workshop, utställning, såpbubblor, film, sagostund och prova-på. I år var Kulturnatten i Vaxholm tillbaka med full kraft efter pandemiåren. Med närmare 30 programpunkter för... Läs mer