Nyhetsarkiv

  • Årets företagare i Vaxholm

    Therese Andersson, ägare av Lilla Handelsboden , har utsetts till Årets företagare i Vaxholm 2018.
  • Årsredovisning 2017

    I årsredovisningen sker en sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning.
  • Linfärjans trafik 2018

    I år åker linfärjan mellan Vaxön och Kastellet under perioden 5 maj – 30 september.