Nyhetsarkiv

 • Beslut om Resarö mitt

  Efter 15 års förarbete har äntligen en detaljplan antagits för Resarö mitt. Tanken är att förbättra trafiksäkerheten och förtydliga trafiksituationen bland annat genom att bygga en cirkulationsplats, ...
 • Nya lägenheter på Eriksövägen

  På kommunfullmäktiges sista sammanträde 2019 antogs detaljplan för Kulan 6. Syftet är att bygga cirka 50 nya hyreslägenheter i kvarteret Kulan på Eriksövägen.
 • Energi- och klimatsmart i vintertider

  Så här års är vi mer inomhus och det går åt mer energi till värme och belysning. Vi skingrar gärna mörkret med ljus både ute och inne. Med storhelgerna följer också mer aktivitet i köket med matlagnin...
 • Kommunens budget för 2020 klar

  Under årets sista sammanträde i kommunfullmäktige klubbades mittsamverkans budget som kommunens budget för 2020. Den innehåller bland annat fokus på kultur, medborgardialog och ungdomsinflytande, sats...
 • Vaxholms stads resultat i årets medborgarundersökning

  Under hösten 2019 genomförde Statistikmyndigheten SCB den så kallade medborgarundersökningen på uppdrag av 135 kommuner. Vaxholms stad är en av de kommuner som årligen deltar.
 • Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige

  Mittsamverkans budget antagen, om- och nyvalda ledamöter i nämnder och presidier, detaljplan för Resarö mitt antagen och detaljplan för Kulan med möjlighet till 50 hyreslägenheter antagen, det var någ...
 • Sprickor lagas i Vaxholms gator

  Under hela vecka 51 kommer Vaxholms stad att laga och försegla, skador, sprickor och skarvar i stadens gator. Berörda gator är bland andra Överbyvägen, Rindövägen och Eriksövägen.
 • Trafik och infrastruktur

  Vägplan klar för Engarns vägskäl

  Nu har nästa steg tagits i arbetet med att förbättra trafiksituationen i Engarns vägskäl. Trafikverkets vägplan för vägskälet vann laga kraft 21 november.