Nyhetsarkiv

 • Barn och utbildning

  Utredning av ny skola på Rindö

  Efter vikande elevunderlag med stort ekonomiskt underskott som följd har kommunfullmäktige gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en mindre skola på Rindö än den som ...
 • Renovering på Hamnplan

  Vaxholms stad genomför ett renoveringsarbete i byggnaden på Hamnplan 1 på kajen i centrala Vaxholm. Ett område intill byggnaden kommer att vara avspärrat under de tio veckor som arbetet pågår.
 • Energi- och klimatsmart skärgård

  Onsdag 15 januari arrangerade Vaxholms stad tillsammans med Österåkers kommun ett inspirationsseminarium med fokus på hållbarhet, energi och klimat.
 • Vaxholm tryggast i länet

  Vaxholm ligger i topp i Stockholms län i en ny rapport om svenska kommuners trygghet och säkerhet. Sett till hela landet ligger Vaxholm på andra plats efter Hammarö kommun i Värmland.
 • Halverat svinn i skolmatsalarna

  I Livsmedelsverkets rapport om skolmatssvinn är Vaxholm bland de allra bästa kommunerna i landet. De senaste två åren har tallrikssvinnet i Vaxholm halverats.
 • Myndigheter samverkar kring oljeläckage

  Sedan den 7 januari, då ett läckage av olja konstaterades i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt, är flera olika aktörer engagerade i att omhänderta utsläppet, utreda orsaker och plane...
 • Hembygdsgården: åtgärder utreds

  Vaxholms stad är fastighetsägare til hembygdsgården som fick kraftiga skador i samband med en sprängning i oktober 2019. En dialog pågår sedan dess med kommunens och hyresgästernas försäkringsbolag, l...
 • Unga lär seniorer i digitalt projekt

  För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med i projektet ”mer digital”.
 • Barnkonventionen för föreningar

  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.
 • Takarbeten på Vaxö skola

  Arbetet med att byta tak på Vaxö skola har nu kommit till den tredje och sista etappen.
 • Bygga, bo och miljö

  Föroreningar av olja utreds

  Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsos...