Nyhetsarkiv

 • Bygga, bo och miljö

  Utställning om de globala målen i rådhuset

  Nu har du möjlighet att besöka vår utställning om globala målen i rådhuset. Utställningen är på plats till och med den 22 maj.
 • Höga vattennivåer i Stockholms län

  Just nu är vattennivåerna höga, framför allt i södra Sverige men också i hela Stockholms län. Vaxholms stad följer utvecklingen kontinuerligt.
 • Dubbla fakturor

  I samband med att Vaxholms stad gått över till en extern utskrifttjänst för fakturor har några av våra kunder tyvärr fått en eller flera kopior av samma faktura.
 • Digital succé när seniorer mötte elever

  Matsalen i Kronängsskolan sorlade av liv när högstadieelever under två kvällar lärde 150 seniorer att bli mer digitala.
 • Övervintrande fladdermöss

  Fredag 7 februari var det åter dags för fladdermusinventering på Fredriksborgstorn och Oscar-Fredriksborg. Totalt hittades 21 fladdermöss av fem olika arter.
 • Rivningsarbetet på Norrberget

  Sedan sommaren 2019 har rivningen av de gamla verksamhetslokalerna på Norrberget pågått. Efter en upphandling har arbetet ombesörjts av en utsedd rivningsentreprenör.
 • Oljesanering på tomten fortgår

  Sedan den 7 januari, då förekomst av olja konstaterades på vattenytan i norra Vaxholmsfjärden, nedanför gamla Norrbergsskolans tomt, har flera aktörer fortsatt samverka för att omhänderta oljeläckaget...
 • Avstängning vid E18 mot Norrtälje

  24 februari 2020 stängs den norrgående påfartsrampen till E18 från trafikplats Arninge av. Påfarten kommer att vara stängd i ett år. Trafiken leds om genom Arninge handelsområde.
 • Bygga, bo och miljö

  Positivt planbesked för prästgårdens fastighet

  Vid måndagens möte beslutade kommunstyrelsen lämna positivt planbesked till en ansökan som inkommit till Vaxholms stads stadsbyggnadförvaltning. Ansökan gäller planbesked för fastigheten Vega 9. Den b...
 • Frivilliga sökes till klimatutmaning

  Under februari startar Vaxholms stad ett projekt för att inspirera Vaxholmsborna till att leva mer hållbart i vardagen. Nu söker vi frivilliga som vill vara med och försöka minska sin miljöpåverkan un...
 • 51 000 personer åkte med linfärjan

  Linfärjan har nu trafikerat Kastellsundet i fyra år från mitten av maj till mitten av september. Det är ett led i arbetet med att öka tillgängligheten till och utveckla Kastellet som arbetsplats och b...
 • Kommunfullmäktige 17 februari

  På måndag 17 februari är det dags för årets första möte i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
 • Coronainformation

  Information om det nya coronaviruset

  Vaxholms stad håller kontinuerlig kontakt med flera myndigheter kring det nya coronaviruset (2019-nCoV) som upptäckts i Kina. För uppdaterad information sök på Folkhälsomyndigheten.se eller på krisinf...