Nyhetsarkiv

 • Kommun och politik

  Norrberget: Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga överklaganden

  Under fredagen 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i mål nr P 4168-19 och P 6252-19 angående detaljplan för Norrberget, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 med flera. Mark- och miljöö...
 • Kommun och politik

  Förtjänsttecken till Carl-Uno Sjöblom

  I juni beslutade kommunstyrelsen att ge Vaxholms förtjänsttecken 2020 till kulturprofilen och hembygdsforskaren Carl-Uno Sjöblom. Han får utmärkelsen för sitt arbete med att lyfta fram och presentera ...
 • Bygga, bo och miljö

  Hållbarhetsfamiljerna jobbar vidare

  Trots att coronapandemin gjort att flera möten ställts in så fortsätter Vaxholms stads hållbarhetsprojekt där fem familjer ska försöka minska sitt klimatavtryck och leva mera hållbart under året. Vid ...
 • Bygga, bo och miljö

  Trädvård längs Hamngatan

  På uppdrag av tekniska enheten genomförs trädvårdande arbeten i Vaxholm under vecka 27.
 • Barn och utbildning

  Skolmaten nominerad till hållbarhetspris

  Vaxholms stad är nominerad till Årets hållbara skolmatskommun 2020 i White Guide junior.
 • Bygga, bo och miljö

  Härligt att leva i Vaxholm

  Vaxholm hamnar på åttonde plats bland landets alla kommuner när tidningen Fokus rankar i vilken kommun det är bäst att leva. Tidningen har jämfört tio olika kriterier. Trygghet, utbildning, arbetsmark...
 • Uppleva och göra

  Sommarlovsaktiviteter för Vaxholms unga

  Med ovanligt många barn och ungdomar hemma på lovet är det viktigt att ha något kul att göra. Vaxholms stad erbjuder en rad gratis aktiviteter, sport och nöjen i sommar.
 • Trafik och infrastruktur

  Norrbergshamnens promenaddäck renoveras

  Promenaddäcket från Norrbergshamnen ut till naturbadet nedanför Norrbergsskolan stängs av för renovering under vecka 26 och vecka 27.
 • Coronainformation

  Utskick till samtliga hushåll

  Håll utkik nu i dagarna då Vaxholms stads andra informationsblad med anledning av coronaviruset delas ut till samtliga hushåll i kommunen.
 • Barn och utbildning

  Förskolan Båten läggs ned till årsskiftet

  Under ett extrainsatt nämndsammanträde 8 juni, beslutade barn- och utbildningsnämnden att förskolan Båten ska stängas. Anledningen är framför allt att Vaxholms stad just nu har fler förskoleplatser än...
 • Bygga, bo och miljö

  Viktigt att spara vatten

  Det går åt mycket vatten när det är varmt ute. Varma dagar kan vattenförbrukningen öka med mer än 30 %. Det gäller att vi är sparsamma så att dricksvattnet räcker till alla.
 • Vaxholm söker nattvandrare till sommaren

  I år är det många som blir kvar hemma över sommarlovet. För att göra tillvaron trygg för Vaxholms ungdomar söker vi nu fler vuxna som kan nattvandra under sommaren.
 • Trafik och infrastruktur

  Bara ett körfält på E18 vid Arninge

  Från 27 juni till 7 augusti 2020 stänger Trafikverket av ett av två körfält på E18 vid Arninge för att kunna byta ut vägkonstruktionen. Arbetet kan orsaka köer.
 • Barn och utbildning

  Vinterskolskjuts från Karlsudd och Skarpö

  Två domar från Kammarrätten ger delvisa bifall till att elever i årskurs 5 på Karlsudd och Skarpö skulle haft rätt till vinterskolskjuts mellan hem och busshållplats.
 • Uppleva och göra

  Satsning på ny skärgårdsapp

  Vaxholms stad deltar i ett projekt som ska göra det lättare för besökare att själva hitta och boka mindre båtföretag och taxibåtar att åka ut i skärgården.
 • Trafik och infrastruktur

  Vändplan på prov vid gågatan

  Under våren 2020 tog nämnden för teknik, fritid och kultur beslut om att försöket med gågata på Hamngatan från och med nu ska inrättas varje sommar.I samband med att sommargågatan blir permanent inför...
 • Barn och utbildning

  Förskolan Båtens framtid utreds

  Utbildningsförvaltningen utreder just nu en eventuell stängning av förskolan Båten.
 • Trafik och infrastruktur

  Lagringsplats på kajen för gods till skärgården

  Inför att kajen ska renoveras är det sedan en tid inte tillåtet att köra med fordon på kajen. För att möjliggöra fortsatt godstrafik byggs nu därför en lastplats på kajen. Den kommer alla att kunna an...
 • Trafik och infrastruktur

  Dammbindning på grusvägar

  Just nu arbetas det för fullt med att minska dammet på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för.
 • Uppleva och göra

  Digital nationaldagskonsert

  Vaxholms församling bjuder på traditionsenlig nationaldagskonsert, lördag 6 juni, men i år får vi streama den från församlingens hemsida eller från Facebook.
 • Bygga, bo och miljö

  Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3 ställs ut på ny granskning

  Den 27 maj tog kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att genomföra ny granskning av detaljplaneförslaget för Rindö hamn etapp 3, Dp 408.
 • Coronainformation

  Åtgärder för att stärka Vaxholms företag, uppdaterad 3/6

  De lokala företagen i Vaxholm drabbas hårt av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har, liksom SRMH och Roslagsvatten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta i det aktuella läget.
 • Uppleva och göra

  Alternativt sommarlovsfirande 10/6

  Skolavslutningsfirandet FEAST är i år inställt på grund av coronapandemin. Däremot ordnas en rad andra drogfria och kostnadsfria aktiviteter för Vaxholms barn och unga.
 • Trafik och infrastruktur

  Långtidsparkering vid Myrholmen öppnar 5 juni

  Parkeringen har cirka 40 platser och maximal parkeringstid är 30 dygn.