Nyhetsarkiv

 • Nya medarbetare i Vaxholms stad

  Under våren har Vaxholms stad fått flera nya medarbetare. Här presenterar vi några av dem.
 • Påsklovsaktiviteter för ungdomar

  Nästa vecka är det påsklov och det finns möjlighet för barn- och ungdomar att klättra i Sky park och prova på golf. Fritidsgården håller öppet 7–9 april.
 • Dags att söka skolskjuts för nästa läsår

  Ansökan om skolskjuts med buss, båt eller taxi, för läsåret 2021/2022 är nu öppen. Ansök senast 20 maj för att få beslut före skolstart.
 • Coronainformation

  Rekommendationer i Stockholms län förlängs till 2/5

  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Stockholms län. Därför har region Stockholm förlängt de skärpta allmänna råden i länet fram till 2 maj.
 • Frågestund på Facebook – skicka in din fråga

  Nästa vecka kan du möta kommunalrådet Malin Forsbrand och kommunchef Marie Wiklund på Vaxholms stads Facebooksida. De berättar vad som är på gång och svarar på frågor. Eftersom samtalet filmas behöver...
 • Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö

  Nu är den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö färdig. Med separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen.
 • Arrendator sökes till Eriksö camping

  Vaxholms stad har lagt ut Eriksö camping för arrende på objektvision.se. Intresseanmälan ska lämnas senast 11 april.
 • Detaljplan för Storäng östra har vunnit laga kraft

  Fredag 19 mars avslog Mark- och miljööverdomstolen överklagan och därmed har detaljplan 401 för Storäng östra vunnit laga kraft. Syftet är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med ko...
 • Världsvattendagen 22/3

  Måndag 22 mars infaller FNs Världsvattendag. Meningen är att upplysa, engagera och lyfta frågor om vatten med ett speciellt fokus mot unga.
 • Följ kommunfullmäktige på webben

  I kväll, 22 mars, hålls kommunfullmäktiges sammanträde i Kronängsskolans aula. Du kan följa mötet direkt eller i efterhand på webben.
 • Internationella skogsdagen 21/3

  Söndag 21 mars infaller internationella skogsdagen. Det är FN som har inrättat dagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Passa på att fira dagen med en skogspromena...
 • Skadegörelse på Kronängsskolans skolgård

  Under sportlovet utsattes en staty på Kronängsskolans skolgård för skadegörelse. Statyn är nu borttagen och händelsen är polisanmäld.
 • Vattenkiosk vid Storäng/Engarns koloniområde

  Roslagsvatten har installerat en vattenkiosk vid Storäng/Engarns koloniområde på Resarö. Här kan räddningstjänsten, spol- och tankbilar och andra som behöver stora mängder vatten tanka.
 • Överklagan avslagen för Resarö Mitt

  Fredag 12 mars avslog mark- och miljödomstolen överklagandet av detaljplan 382 Resarö Mitt. Om ingen överklagar ärendet till den högre instansen, Mark- och miljööverdomstolen senast 6 april så vinner ...
 • Varning: Undvik svaga isar

  Våren är på väg och de flesta havsvatten är nu öppna. Men på flera insjöar ligger isen ännu kvar. Undvik att ge dig ut på isen. Risken för olyckor är stor.
 • Delta i samråd om Vaxholms översiktsplan

  I arbetet med en ny översiktsplan för kommunen, Vaxholm 2040, finns nu ett konkret planförslag. Under våren samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synp...
 • Coronainformation

  FHM pausar vaccinering med Astra Zeneca

  Från och med tisdag 16 mars pausar Folkhälsomyndigheten tills vidare vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
 • Härlig utevecka i Resarö skola

  Veckan efter sportlovet har Resarö skola haft all undervisning utomhus hela veckan, främst för att minska risken för smittspridning. Men förutom minskad trängsel så har veckans alla positiva erfarenhe...
 • Återvinningscentralen byggs om

  I slutet av mars börjar en stor ombyggnad av Vaxholms återvinningscentral. Arbetet pågår i två etapper fram till december. Under byggtiden hänvisas besökare till en tillfällig återvinningsplats.
 • Coronainformation

  Fas 2 av vaccineringen inleds vecka 10

  Under vecka 10 inleds fas 2 av vaccineringen mot covid-19 i region Stockholm och den börjar med de allra äldsta. Från och med måndag 8 mars skickas informationsbrev ut till alla som fyllt 80 år. I bre...
 • Utomhusundervisning i Resarö skola vecka 10

  Veckan efter sportlovet kommer Resarö skola att ha all undervisning utomhus. Meningen är att minska risken för smittspridning efter lovet.
 • Coronainformation

  Visa hänsyn, håll avstånd och använd munskydd

  När smittspridningen nu ökar igen har region Stockholm och länsstyrelsen beslutat om regionala restriktioner i Stockholm från och med 23 februari. Bland annat ingår en rekommendation om engångsmunskyd...