Nyhetsarkiv

 • Nya medarbetare i Vaxholms stad

  Under våren har Vaxholms stad fått flera nya medarbetare. Här presenterar vi några av dem.
 • Dags att söka skolskjuts för nästa läsår

  Ansökan om skolskjuts med buss, båt eller taxi, för läsåret 2021/2022 är nu öppen. Ansök senast 20 maj för att få beslut före skolstart.
 • Frågestund på Facebook – skicka in din fråga

  Nästa vecka kan du möta kommunalrådet Malin Forsbrand och kommunchef Marie Wiklund på Vaxholms stads Facebooksida. De berättar vad som är på gång och svarar på frågor. Eftersom samtalet filmas behöver...
 • Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö

  Nu är den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö färdig. Med separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen.
 • Detaljplan för Storäng östra har vunnit laga kraft

  Fredag 19 mars avslog Mark- och miljööverdomstolen överklagan och därmed har detaljplan 401 för Storäng östra vunnit laga kraft. Syftet är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med ko...
 • Följ kommunfullmäktige på webben

  I kväll, 22 mars, hålls kommunfullmäktiges sammanträde i Kronängsskolans aula. Du kan följa mötet direkt eller i efterhand på webben.
 • Skadegörelse på Kronängsskolans skolgård

  Under sportlovet utsattes en staty på Kronängsskolans skolgård för skadegörelse. Statyn är nu borttagen och händelsen är polisanmäld.
 • Vattenkiosk vid Storäng/Engarns koloniområde

  Roslagsvatten har installerat en vattenkiosk vid Storäng/Engarns koloniområde på Resarö. Här kan räddningstjänsten, spol- och tankbilar och andra som behöver stora mängder vatten tanka.
 • Överklagan avslagen för Resarö Mitt

  Fredag 12 mars avslog mark- och miljödomstolen överklagandet av detaljplan 382 Resarö Mitt. Om ingen överklagar ärendet till den högre instansen, Mark- och miljööverdomstolen senast 6 april så vinner ...
 • Delta i samråd om Vaxholms översiktsplan

  I arbetet med en ny översiktsplan för kommunen, Vaxholm 2040, finns nu ett konkret planförslag. Under våren samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synp...
 • Härlig utevecka i Resarö skola

  Veckan efter sportlovet har Resarö skola haft all undervisning utomhus hela veckan, främst för att minska risken för smittspridning. Men förutom minskad trängsel så har veckans alla positiva erfarenhe...
 • Återvinningscentralen byggs om

  I slutet av mars börjar en stor ombyggnad av Vaxholms återvinningscentral. Arbetet pågår i två etapper fram till december. Under byggtiden hänvisas besökare till en tillfällig återvinningsplats.
 • Utomhusundervisning i Resarö skola vecka 10

  Veckan efter sportlovet kommer Resarö skola att ha all undervisning utomhus. Meningen är att minska risken för smittspridning efter lovet.