Nyhetsarkiv

 • Vaxholm får bättre resultat i ranking för företagsklimat

  Vaxholm klättrar 29 placeringar när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, från plats 210 till 181 i årets ranking. Två saker som Vaxholms företag tyckte hade förbättrats ...
 • Kajrenovering

  Facebook live om kajerna 8/11

  På måndag 8 november sänder Vaxholms stad live på Facebook. Denna gång kommer det att handla om den kommande kajrenoveringen. Projektledaren Robert Klingvall berättar om projektet och flera sakkunniga...
 • Utbildning för att fler ska få tillgång till naturen

  Vaxholms stad erbjuder återigen alla föreningsaktiva en utbildning i tillgängligt guidande med start 14 november. Ta chansen och utbilda dig så att fler får chansen att uppleva naturen.
 • Stort engagemang vid polisens medborgardialog

  – Stort tack för att ni kom och för att ni engagerar er i Vaxholms ungdomar. Låt oss fortsätta att samverka. Det var kommunpolisen Emilie Halvarssons slutord efter tisdagens medborgardialog. Polis, re...
 • Offentliga måltider firades med svenska äpplen

  Torsdag 21 oktober firades offentliga måltidens dag. I Vaxholm firades dagen bland annat genom att alla skolkök bjöd på hemlagade bakverk med svenska äpplen.
 • Varning för bedrägerier mot äldre

  Bedrägerier via falska telefonsamtal har ökat kraftigt i norrort den senaste tiden och många luras att lämna ut kortuppgifter eller logga in på sin bank. Polisen varnar och ger tips för hur du undvike...
 • Processen för att hitta ny arrendator till campingen fortsätter

  Precis före sommaren tecknade Vaxholms stad ett tillfälligt nyttjanderättsavtal med en arrendator som drivit campingen under sommaren fram till 30 september. Förhandlingen om ett längre arrende har nu...
 • Film om stöd till dig som är ung

  Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. I en film riktad till barn och unga presenterar socialförvaltningen vad det finns för hjälp och stöd för unga i ol...
 • Är du utvald till medborgarundersökningen?

  Just nu gör Statistiska centralbyrån (SCB) sin årliga medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Ett slumpvmässigt urval av Vaxholms invånare bjuds in att delta. Är du en av dem så passa på att vara m...
 • Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten

  Improvisationsteater och gycklargrupp, barnteater och musikkonserter, föredrag och utställningar, workshops, gosedjurskalas och eldshow. I fredags fylldes Vaxholm av kultur när kulturnatten firade 10-...
 • Kajrenovering

  Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

  Vaxholms stad bjuder nu in till samråd inför den ansökan om vattenverksamhet som kommunen ska göra inför renoveringen av kajerna. Berörda och allmänhet kan ta del av underlaget och komma in med frågor...
 • E-tjänst för intresseanmälan köp av kommunal mark

  Bland Vaxholms stads e-tjänster under Bygga & bo finns tjänsten "Intresseanmälan köp av kommunal mark". Den som vill exploatera kommunens mark kan göra en intresseanmälan för markanvisning via denna e...
 • IT-störning under webbsänd allmänpolitisk debatt

  Under den allmänpolitiska debatten i Kronängsskolan måndag 4 oktober inträffade generella IT-störningar vilket även påverkade webbsändningen av debatten.
  Sändningen bröts under 10–15 minuter. Inspelnin...
 • Inbrott i Söderfjärdsskolan

  Måndag 4 oktober utsattes Söderfjärdsskolan för inbrott. Skolverksamheten ställdes in under tisdagen för att ge plats åt polisens tekniska undersökning. Vårdnadshavare är underrättade. De elever som b...
 • Allmänpolitisk debatt 4/10: Vaxholms framtid – ett år till valet

  Måndag 4 oktober genomför kommunfullmäktige en allmänpolitisk debatt i Kronängsskolans aula med temat ”Vaxholms framtid – ett år till valet”.
 • Info från kommunfullmäktiges möte 20 september 2021

  Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 14 juni 2021. Du kan även ta del av webbsändningen från KF här.Flera av ärendena i våra nämnder följs upp ...