Nyhetsarkiv

 • Kajrenovering

  Information kring avspärrning i Västerhamnen

  I början av november stängdes gatan vid gästhamnen av akut eftersom området visat sig vara underminerat. För att trafiken ska flyta smidigt genom centrala Vaxholm har sedan en slinga i staden enkelrik...
 • Biblioteket stänger tidigare 21/11

  Idag, måndag den 21 november stänger stadsbiblioteket klockan 15 på grund av rådande väderlek.
 • Tyck till om detaljplan för Prästgården senast 8/12

  Just nu pågår samråd kring ett förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), Dp 425, Vaxholms stad. Välkommen att delta och skicka in dina synpunkter till planenheten senast 8 december.
 • Tyck till om detaljplan för Lägret senast 8/12

  Just nu pågår en granskning av ett förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422. Välkommen att delta och skicka in dina synpunkter till planenheten senast 8 december.
 • Information från KS oktobermöte

  Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober 2021. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar;...
 • En vecka fri från våld

  Våld är inte oundvikligt, det går att förebygga, och ansvaret för det arbetet måste ligga på hela samhället. Under vecka 47 arrangeras kampanjen En vecka fri från våld. Runt om i landet hålls aktivite...
 • Tyck till om Vaxholms bostadsförsörjning

  Vaxholms stad bjuder in allmänhet och lokala organisationer till att ta del av och komma med synpunkter på förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Skicka dina synpunkter på samrådsförslaget ti...
 • Kajrenovering

  Parkeringsplatser flyttade i centrala Vaxholm

  På grund av ökad trafikbelastning i centrala Vaxholm har ett antal parkeringsplatser tagits bort längs Hamngatan och Trädgårdsgatan. Samtidigt skapas nu nya parkeringsplatser vid Söderhamnsplan och på...
 • Kommunalråd för en dag

  Efter en utmaning under en lektion vann 14-åriga Sofia Quas en dag som praktikant hos Vaxholms stads kommunalråd Malin Forsbrand. Måndag 8 november hängde hon med på livesändning, företagsbesök och en...
 • Sjöbotten i Söderhamnen rensas av dykare

  På lördag 13 november kommer dykare i projektet Rena botten att plocka upp skräp från Vaxholms bottnar, denna gång rensas botten i gästhamnen. Välkommen att titta på dykarna och de fynd som tas upp ur...
 • Efterlysning: Skolpoliser sökes

  Vaxholms stad efterlyser fler frivilliga som kan ställa upp som skolpoliser och hjälpa Vaxholms skolbarn över gatan i morgontrafiken.
 • Livesändning på FB om kajprojektet

  Idag, måndag 8 november, klockan 12.15 sänder Vaxholms stad live på facebook direkt från kommunhuset. Den här gången handlar det om den kommande kajrenoveringen.
 • Kajrenovering

  Akuta avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att stängas av för trafik från tisdag 2 november. Följ lokal skyltning på platsen. Buss 670 kommer tills vidare att v...
 • Fortsatt hög upplevd trygghet i Vaxholm

  Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor om hur...