Nyhetsarkiv

 • Väntjänster prisade

  Vaxholms stads förtjänsttecken 2022 går till tre aktiva kvinnor i Väntjänsten i Vaxholm. Birgitta Nyhlén, Eva Westberg och Ulla Magne får utmärkelsen för sina insatser och ideella arbete till stöd och...
 • Ärenden och beslut vid KS möte 2 juni

  Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i n...
 • 44 skyddsbehövande ukrainare till Vaxholm

  Migrationsverket har lämnat ett förslag till hur skyddsbehövande från Ukraina ska fördelas mellan Sveriges kommuner. Enligt förslaget kommer Migrationsverket att anvisa 44 personer till Vaxholm.
 • Information från KS möte i maj

  Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde 5 maj 2022.Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; ...
 • Hovrätten ger Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten

  En dom i Svea hovrätt fastställer i allt väsentligt tingsrättens dom angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Domen från hovrätten innebär att företaget Fastec ska betala totalt 41,2 miljoner kro...
 • Nya medborgare firades på Skärgårdsbåtens dag

  Onsdag 8 juni hölls en medborgarceremoni i Vaxholm för att välkomna nya svenska medborgare.
 • Digital fixartjänst för seniorer

  Nu kan du som är 67 år eller äldre få kostnadsfri hjälp med enklare IT-tjänster i hemmet.
 • Kajrenovering

  Film: Så kommer kajen att se ut

  I en femte film om kajprojektet berättar planarkitekt Anna Rhedin hur kajen kommer att se ut när den är klar och hur man resonerat kring utformningen. Alla filmerna visas på bion 20/7 i samband med en...
 • Kajrenovering

  Se film om kajen 8 juni

  Onsdag 8 juni, i samband med skärgårdsbåtens dag, presenteras en nyinspelad film om Vaxholms kajrenovering.
 • 15-åringar i Norrort känner stress

  En ny studie bland ungdomar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm visar att den psykiska ohälsan bland 15-åringarna är starkt kopplad till upplevd stress. Det handlar om stress i skolmiljön, social...
 • Sommarlovskort till unga SL-resenärer

  SL vill få fler unga att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. I sommar erbjuds därför 160 000 skolungdomar kostnadsfria busskort.