Nyhetsarkiv

 • Tyck till om nya reningsverket

  De kommande åren ska Roslagsvatten bygga ett nytt reningsverk i Margretelund. Reningsverket ska ta hand om avloppsvatten både från Österåker och Vaxholm. Nu bjuder Roslagsvatten in till samråd både fö...
 • Satsning på ett levande Vaxholm

  För att stödja näringslivets utveckling kommer Vaxholms stad ta fram en ny strategi och handlingsplan för centrumutveckling. Ansvarig för arbetet är Vaxholmsprofilen Linda Wahlström som själv driver f...
 • Planera din hemberedskap

  Du är en del av Sveriges beredskap. Att vara förberedd på olika krisscenarios stärker din beredskap.
 • Brand i livsmedelsbutik

  Under natten till onsdagen, 28 september, uppstod en brand i ett soprum vid Icabutiken på Fredriksstrandsvägen i Vaxholm. Efter en större räddningsinsats under natten är branden nu släckt. Inga männis...
 • Dataintrång i lärplattfomen Vklass

  Onsdag 21 september upptäcktes att en användare i en annan kommun har manipulerat lärplattformen Vklass och öppet publicerat personuppgifter om förskolebarn, elever och personal på en extern webbplats...
 • Cirkulationsplats byggs i Engarn

  Trafikverket arbetar nu för fullt med att bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell). Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
 • Rådgivning för jobbsökande tillbaka

  I oktober startar återigen jobbcoachens drop-in-rådgivning i rådhuset på tisdagar. Alla arbetssökande är välkomna.
 • Norra Tynningö brygga stängs för renovering

  Båtbryggan på norra Tynningö stängs för ombyggnad från 3 oktober 2022 till juni 2023. Arbetet görs för att förbättra bryggans bärighet och öka säkerheten. Renoveringen beräknas pågå från oktober 2022 ...
 • Möt oss under krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan genomförs årligen och syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Kampanjen genomförs alltid vecka 39, i år 26 september till 2 oktober. V...
 • Är du utvald till medborgarundersökningen?

  Just nu gör Statistiska centralbyrån (SCB) sin årliga medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Ett slumpvmässigt urval av Vaxholms invånare bjuds in att delta. Är du en av dem så passa på att vara m...
 • Trädbeskärning på Hamngatan

  Onsdag och torsdag, 21–22 september, kommer träden längs Hamngatan att beskäras. Under arbetet stängs ett antal parkeringsplatser av på Hamngatan.
 • Kampanjvecka för hållbara skolresor

  Under vecka 38 står ett antal tjänstepersoner från Vaxholms stad utanför skolorna och informerar skolbarn och föräldrar. Meningen är att uppmuntra till hållbara resor till och från skolan. Arbetet är ...
 • Fullt program under Kulturnatten

  Fredag 14 oktober firas årets Kulturnatt. I år är evenemanget tillbaka i full skala efter pandemin. Sätt ett kryss i almanackan, programmet hittar du här.
 • Kampanj för global hållbarhet i Vaxholm

  Måndag 12 september inleder FN-förbundet kampanjen #intebarasnack. Meningen är att lyfta de globala hållbarhetsmålen med målet att gå från ord till handling. Vaxholms stad deltar i kampanjen för att f...
 • Kajrenovering

  Kajprojektet försenat

  Renoveringen av Vaxholms kajer kommer inte att kunna starta i september som tidigare planerats. Anledningen är att upphandlingen av entreprenörer för etapp 1 måste tas om.
 • Valresultat 2022

  Valdagen är förbi, svenskarna har gjort sina val. En stor majoritet av rösterna är räknade och det finns preliminära resultat. Här kan du hitta resultat både i riksdags-, region- och kommunvalet.
 • Ökat antal båtstölder

  När hösten och mörkret kommer ökar båtmotorstölderna. Polisen uppmanar därför båtägare att vara extra uppmärksamma och att samverka med andra för att förebygga inbrott och båtstölder.
 • Valdag på söndag

  På söndag 11 september är det val till riksdag, region- samt kommunfullmäktige. Då får du en möjlighet att rösta fram representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige för de kommande fyra år...
 • Status för nya utegymmet

  Arbetet med det nya utegymmet på Lägret mitt i Vaxholm har inletts men inväntar ännu försenade leveranser. Vaxholms stads entreprenör har utfört förberedande markarbeten på plats och samtidigt förbätt...
 • Solceller på Resarö skola

  En solcellsanläggning har installerats på taket på Resarö skola som ett led i Vaxholms stads energieffektivisering. Enligt installationsföretaget kommer anläggningen att ge cirka 55 000 kilowattimmar ...
 • 13-16 år: Dans för hälsa

  Är du 13–16 år och trött på krav och prestation? Längtar du efter att få dansa och ha kul tillsammans med andra? Kom och var med i vår dansgrupp!
 • Kajrenovering

  Kärleksparet fick sin kärleksbänk

  Minns ni kärleksbänken i Vaxholms gästhamn? En av parkbänkarna fick namnet efter att Lasse och Maria Ros Hjelm träffats där, friat och gift sig vid bänken. Nu när kajen ska renoveras får kärleksparet ...
 • Cykelräknare på Kullöbron

  Från och med vecka 35 sitter en cykelräknare på bron mellan Kullön och Vaxön och räknar hur många cyklar som kör förbi. Meningen är att uppmuntra fler till att välja cykeln och samtidigt få bättre kol...