Nyhetsarkiv

 • Resarö mitt

  I vår börjar arbetet i Resarö mitt

  Just nu pågår förberedelser, planering och upphandling inför stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Enligt planeringen startar arbetet under våren 2023 med utbyggd gång- och cykelväg längs Överbyvägen.
 • Dags att söka till förskoleklass

  Har du ett barn som ska börja i förskoleklass hösten 2023? Under perioden 29/11–12/12 kan du som vårdnadshavare önska skola för ditt barn.
 • Vaxholm samverkar vid kris

  I mitten av november bjöd Vaxholms stad in föreningar och företag till krissamordningsmöte i Kronängsskolan. Syftet är att kunna samverka vid kris så att samhället kan fortsätta fungera. Ett 30-tal fö...
 • Stockholmsenkäten: så mår Vaxholms unga

  Årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att en majoritet av Vaxholms ungdomar känner sig trygga, trivs i skolan och trivs i Vaxholm. Däremot ökar tillgängligheten på droger och användandet av tobaksf...
 • Kampanj mot våld i nära relationer

  Sex kommuner i norrort går ihop i kampanjen Våld är inte OK. Meningen är att öka medvetenheten kring våld i nära relationer. Kampanjen vänder sig både till den som utsätts och den som utsätter någon f...
 • Utbildning för lokala livsmedelsföretag

  I december inleds ett kompetensutvecklingsprogram för företagare som driver gårdsbutik eller tillverkar livsmedel på landsbygden i Stockholms län. Syftet är att skapa hållbar tillväxt för livsmedelsfö...
 • HD ger Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten

  Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och företaget Fastec s...
 • Så sparar Vaxholms stad på el

  Energimyndigheten uppmanar just nu alla svenskar att spara el genom den nationella kampanjen Varje kilowattimme räknas. Även kommunen ser över alla delar av verksamheten för att spara el.
 • Polisen varnar för nätfiske, phishing

  Polisen varnar för bedrägerier i form av e-post eller sms där du uppmanas att klicka på en länk och ange dina personliga koder. Följ aldrig sådana instruktioner. Inga seriösa företag eller banker som ...