Nyhetsarkiv

 • Rondellbygget i Engarn klart i slutet av 2023

  Arbetet med att bygga om korsningen i Engarns vägskäl går ännu så länge helt enligt Trafikverkets tidplan. Trafiken har nyligen lagts om och går nu runt den nya rondellen, även om framkomligheten fort...
 • Skärgården kartläggs i Google-projekt

  Nu ska det bli lättare att upptäcka Stockholms vackraste skärgårdsvyer i Google Street View. Genom ett samarbete mellan Stockholm Archipelago, Skärgårdsstiftelsen och Google kan fler besökare lockas o...
 • Kajrenovering

  Utställning i rådhuset om kajrenoveringen

  I rådhuset visas en utställning om kajprojektet. Den har namnet Dåtid, nutid, framtid och beskriver kajens utveckling, från år 1776 fram till renoveringen och vidare in i framtiden. Kom gärna och titt...
 • Hur ska Vaxholms centrum utvecklas?

  Utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Alla intresserade i Vaxholm är välkomna att delta...
 • Ny kommunpolis i Vaxholm

  Vaxholm har fått en ny kommunpolis. Han heter Pehr Kjelsson, brinner för brottsförebyggande arbete och kommer att utgå från polisstationen i Täby.
 • Kajrenovering

  Kajprojektets upphandling avbruten

  Efter beslut i kommunstyrelsen tisdag 10 januari har Vaxholms stad avbrutit upphandlingen av huvudentreprenaden för att bygga om Vaxholms kajer. Anledningen är att det endast kom in ett anbud och att ...
 • Samverkansprojekt för företag och föreningar

  Från och med januari 2023 samverkar Vaxholm i projektet Leader Stockholmsbygd. Meningen är att utveckla kommunens näringsliv genom att stötta lokala projekt och samarbeten. Föreningar och företag är v...
 • Busskort för skolelever

  Alla skolelever som har fått beslut om kostnadsfritt busskort från kommunen ska nu har fått ett meddelande via e-post till vårdnadshavare. Meddelandet innehåller länk och instruktion om hur vårtermins...
 • Byggarbete vid Vaxö skola

  I början av mars inleds byggarbeten vid Vaxö skola för att skapa fler och bättre lärosalar för undervisning. Bland annat byggs en ny skolbyggnad istället för de paviljonger som använts fram till nu. E...