Nyhetsarkiv

 • Resaröbor vill ha trafiksäkerhet

  Under våren genomfördes en webbenkät om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Frågorna handlade om vad som är bra och mindre bra och vad som kan förbättras på platsen främst kring trafiksäkerheten. 56 p...
 • Årets beredskapsvecka handlar om att öva

  Måndag 25 september inleds årets beredskapsvecka. Den årliga nationella kampanjen har målet att fler människor ska vara förberedda vid eventuell kris. Flera aktiviteter genomförs i Vaxholm.
 • Välkommen till seniordagen 19/10

  Alla seniorer i Vaxholm är välkomna till Seniordagen 2023 som firas i Vaxholms församlingsgård torsdag 19 oktober. Temat för i år är hållbart åldrande. Välkommen med din anmälan.
 • Vaxholm tryggast i länet

  Vaxholmarnas svar i polisens årliga trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig trygga. Tryggheten är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat i jämföre...
 • Möte i kommunfullmäktige 18/9

  Måndag kväll, 18 septermber, hålls sammanträde i kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat en översyn av Vaxholms valdistikt, svar på en interpellation om hur stadsbyggnadsnämnden värnar Vax...
 • Information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål

  Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar vädjar Giftin...
 • Öppet hus kring skärgårdsutveckling 20/9

  Onsdag 20 september ordnar Leader Stockholmsbygd öppet hus eller ”pop-up kontor” i rådhuset. Samma kväll hålls också ett informationsmöte. Meningen är att stödja projekt som gynnar skärgårds- och land...
 • Kampanjvecka för hållbara skolresor

  Under vecka 38 står ett antal tjänstepersoner från Vaxholms stad utanför skolorna och informerar skolbarn och föräldrar. Meningen är att uppmuntra till hållbara resor till och från skolan. Arbetet är ...
 • Välkommen till kulturskolan

  Är du 6–21 år och gillar att sjunga, måla eller spela teater? Vaxholms kulturskola har ännu lediga platser under höstterminen. Välj mellan att spela instrument, sjunga, skapa i bild och form eller gå ...
 • Resarö mitt

  Öppet hus för Resarö mitt 19/9

  Vaxholms stad bjuder in till öppet hus för stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Kom och prata med tjänstepersoner och tekniska konsulter och se på planer och trafikskisser. Under kvällen presenteras oc...
 • Skänk frukt till Vaxholms barn och unga

  Vet du inte vad du ska göra med all frukt i din trädgård? Välkommen att lämna in den till en av Vaxholms skolor eller förskolor.
 • Östersjön firas i Vaxholm 31/8

  Sista torsdagen i augusti firas Östersjödagen i länderna runt Östersjön. Målet är inte bara att fira utan också att öka kunskapen om vårt innanhav. I Vaxholms firas dagen med aktiviteter på kajen med ...