Artikeln publicerades 2 februari 2021

Äldre på särskilt boende och omsorgspersonal vaccinerade

Nu har alla som vill på särskilt boende för äldre i Vaxholm blivit vaccinerade mot covid-19. Även personalen inom vård- och omsorg i Vaxholms stad fick under måndagen sin första vaccindos.

Vi får många frågor till Vaxholms stad om när och hur sjukvården kommer att erbjuda vaccinet. Här beskriver vi de olika prioriteringsgrupperna och hur vårens tidsplan ser ut.

Vaccination på äldreboenden och bland vårdpersonal är i full gång. Torsdag 29 januari hade omkring 230 068 personer i Sverige fått en eller i vissa fall två doser av vaccin mot covid-19 (enligt Folkhälsomyndigheten).

Alla äldre på särskilt boende och all vård- och omsorgspersonal i Vaxholm som vill har fått sin första dos. Vissa har också fått dos nummer två.

Nästa prioriterade grupp är personer som har hemtjänst, stöd enligt LSS eller personlig assistans och vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst. Vårdcentralen kommer att boka in vaccinationstider i den här gruppen så snart det är klart med vaccinleverans.

Nästa steg är att vaccinera 70+

När de sköraste är vaccinerade följer gruppen som har fyllt 70 år och andra riskgrupper.

Det kommer att gå till så att man blir kallad av den vårdcentral där man är listad och att man sedan bokar tid enligt vårdcentralens instruktioner. Det kommer att krävas en bokad tid. På grund av smittrisken vill vårdcentralen inte ha besök som inte är tidsbokade.

Framåt april är det sedan dags för allmänheten att boka in sig för vaccinering. Enligt planen ska alla svenskar som vill ha fått vaccin före midsommar.

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för att få vaccinet:

Fas 1: Personer som bor eller arbetar på ett särskilt boende för äldre. Personer som arbetar inom hemtjänsten. Pågår.

Fas 2: Personer som har hemtjänst, stöd enligt LSS eller personlig assistans. Personer som är vuxna och bor tillsammans med någon som har hemtjänst. Vårdcentralen kallar så snart det är klart med vaccinleverans.

Fas 3: Personer som är 70 år eller äldre. Kommer att bli kallade av den vårdcentral där de är listade. Enligt nuvarande plan startar vaccinering i den här gruppen under februari.

Fas 4: Personer under 70 år som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Får information om vaccinationen genom 1177 och genom sin vårdkontakt. Enligt nuvarande plan startar vaccineringen i den här gruppen under februari–mars.

Fas 5: Resten av befolkningen som är 18 år eller äldre. Bred allmän information kommer att ges när vaccineringen för allmänheten inleds, genom regionen, 1177, kommunen och i massmedier. Startar enligt planen i april–maj.

Vaccineringen är kostnadsfri och frivillig. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Säker information på 1177.se

Planeringen för vaccineringen sköts inte av kommunen utan av sjukvården i region Stockholm. Vaxholms stad har ett nära samarbete både med region Stockholm och med Folkhälsomyndigheten för att följa utvecklingen och kunna informera tydligt om hur vaccineringen går till så snart säker information finns. Den bästa källan till uppdaterad information om vaccineringen finns på 1177, om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Den som inte har möjlighet att söka informationen genom datorn kan istället ringa till 1177.

Det är just nu inte möjligt att ringa för att boka in sig för vaccin. De som just nu vaccineras blir kallade eller får vaccinationsinformation av sin närmsta chef.