Artikeln publicerades 2 december 2020

Alla, även barn bör stanna hemma om familjemedlem har covid-19

Barn i förskola och grundskola bör stanna hemma om någon de bor med har konstaterad covid-19, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Det gäller även om barnet är symtomfritt. Den nya rekommendationen gäller från och med 1 december 2020.

Rekommendationen gäller också sedan tidigare för äldra barn och ungdomar.

Alltså: samtliga personer i ett hushåll ska stanna hemma 7 dagar i så kallad hemisolering, om någon i hushållet har testat positivt för covid-19, alltså har en bekräftad smitta. Riktlinjen infördes i höstas för vuxna och för ungdomar som gått ut grundskolan men nu gäller den alltså samtliga i hushållet. Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19.