Artikeln publicerades 17 februari 2022

Ändring i riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjerna för skolskjuts i Vaxholms stad kommer att ändras från och med hösten 2022 efter ett beslut i barn- och utbildningsnämnden.

De nya riktlinjerna är utformade efter skollagen och syftar till att säkerställa en hållbar skolskjuts. Tidigare riktlinjer gick utöver vad lagen krävde.

Ändringen handlar framför allt om vilka skolor elever har rätt till skolskjuts till.

Elever som idag har skolskjuts med taxi påverkas inte av ändringen, däremot påverkas vissa elever som tidigare fått gratis busskort.

Läs mer om Vaxholms stads förändrade riktlinjer för skolskjuts här

Mer information kommer att publiceras i slutet av mars i samband med att ansökan om skolskjuts öppnar inför nästa läsår.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta Vaxholms stads skolskjutshandsläggare, e-post: skolskjuts@vaxholm.se.