Artikeln publicerades 12 maj 2020

Annat upplägg för årets krisberedskapsvecka

Med anledning av covid-19 har årets krisberedskapsvecka ett anpassat upplägg. I vanliga fall är det kommuner och andra aktörer som ordnar olika aktiviteter riktade till sina kommuninvånare. I år tar MSB en större roll i genomförandet då många kommuner, länsstyrelser och andra är hårt tyngda av coronakrisen.

I år är satsningen delvis digital och inriktas på att följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Målen för krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • deras insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade och bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden
  • vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar
  • det är tillsammans som vi klarar det här
  • ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Läs mer på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.