Artikeln publicerades 17 december 2015

Antagande av detaljplan för kvarteret Vitsippan, del av Vaxön 1:14 m.fl.

Kommunfullmäktige har antagit förslaget till detaljplan för Kv Vitsippan, Dp 409 den 14 december 2015.

Granskningsutlåtandet, antagandehandlingar och övriga handlingar finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27B, 1tr. Förvaltningen har öppet för besök måndag – fredag kl 8.00 – 11.45. Upplysningar om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Paula Sund, tel 08-541 709 13.