Artikeln publicerades 30 januari 2019

Arbetsmodell fortsätter att skörda framgångar för hemtjänsten i Vaxholm

2016 införde Vaxholms stads hemtjänst en ny arbetsmodell för att minska antalet personal som de äldre möter i hemmet. Idag är personalkontinuiteten högst i landet när kommunernas egna siffror jämförs.

Det var för snart tre år sedan som Vaxholms stads hemtjänst beslutade sig för att göra någonting åt stressen i det dagliga arbetet. Kunder, anhöriga och personal önskade mer tid för varje möte och att hembesöken skulle ske av samma personal i högre utsträckning än tidigare.

Med avstamp i en arbetsmodell från Sundsvalls kommun ändrades rutinerna och resultatet har inte låtit vänta på sig.
- Redan första året kunde vi märka att vi fick högre kontinuitet och mer tid över för samtal. Det gör det lättare för personalen att lära känna de äldre, vilka intressen och vanor de har och vad det ska stå på handlingslistan, säger enhetschef Marie Sagrelius.

Enligt Marie Sagrelius är målet att ligga på max sex till åtta olika personal per kund under en två veckors period. Under mätperioden, hösten 2018, låg genomsnittet på sex olika, vilket är lägst bland de 232 kommuner som rapporterat in sina uppgifter.
- Nyckeln är att vi har delat in hemtjänsten i tre team med fasta medarbetare. Varje team täcker ett specifikt geografiskt område och fördelar själva sina schemalagda turer sinsemellan. Förutom att modellen bäddar för kontinuitet och kortare resor, har det inneburit att personalen har fått ett ökat inflytande över arbetet.

Tanken är också att det på sikt ska bli ett mer kostnadseffektivt arbetssätt.
- Man kan säga att det kortsiktigt blir högre kostnader för en så här stor omställning, bland annat kostnader för utbildning, planeringsdagar och schemaläggningar. Men redan nu har det börjat vända och vi kan se att vi till exempel har en lägre personalomsättning och lägre drivmedelsåtgång för våra bilar, säger Marie Sagrelius.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Marie Sagrelius, enhetschef hemtjänsten i Vaxholms stad, e-post marie.sagrelius@vaxholm.se

Statistiken är hämtad från kommun- och landstingsdatabasen Kolada och bygger på kommunernas egna mätningar av hur många hemtjänstpersonal som besöker äldre, från 65 år och uppåt, som får minst två besök om dagen. För 2018 har 232 kommuner rapporterat in uppgifter till Kolada.

Klicka här för att ta del av statistik i Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.