Artikeln publicerades 22 september 2023

Årets beredskapsvecka handlar om att öva

Måndag 25 september inleds årets beredskapsvecka. Den årliga nationella kampanjen har målet att fler människor ska vara förberedda vid eventuell kris. Flera aktiviteter genomförs i Vaxholm.

Det är viktigt att uppmärksamma och påminna om att varje person är viktig i den samlade beredskapen för att möta olika hot och samhällskriser. Därför arrangerar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en årlig beredskapsvecka.

Öva! – temat för 2023

Många hushåll behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap för att vara förberedda om krisen kommer. Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling och är ofta avgörande faktorer för hur väl en kris hanteras. Att öva kan därför bidra till en ökad motståndskraft.

Beredskapsveckan handlar i år om att om att höja sin kunskap och stärka sin förmåga i beredskap.

Uppmaningen från MSB är: Förbered dig, engagera dig och ÖVA! Det du gör spelar roll.

Aktiviteter i Vaxholm under veckan

  • Måndag 25 september, personal, måltidsenhet och elever på Resarö skola över på strömavbrott.
  • Tisdag 26 september klockan 10–12 finns tjänstepersoner från Vaxholms stad tillsammans med Civilförsvarsföreningen på plats utanför stadsbiblioteket för att besvara frågor och informera om krisberedskap.
  • Torsdag 28 september, krisövning för staben på Vaxholms stads utbildningsförvaltning.
  • Lördag 30 september klockan 10:30–15:30 dukar Civilförsvarsföreningen upp bord i hörnet av Hamngatan och Kungsgatan för att visa och informera om praktisk hemberedskap.
  • Under hela veckan pågår en utställning i bibliotekets kulturfönster. På biblioteket eller på kommunhuset kan du också hämta foldern Sju dagar där du kan utmana dig själv.

SJU DAGAR – öva för att klara en vecka i kris eller krig

Du kan själv öva och utmana dig med scenariot i MSBs folder Sju dagar och förbereda dig med övningar i fall krisen skulle komma: MSB.se, folder SJU dagar pdf. Länk till annan webbplats.

Du kan också hitta tips för hur du ska kunna ta ditt ansvar om samhället inte fungerar som vanligt i broschyren Om krisen eller kriget kommer: MSB.se, folder Om krisen eller kriget kommer pdf. Länk till annan webbplats.