Artikeln publicerades 3 november 2016

Årets kulturstipendiater

Erik Rydén, Alexander S. Jansson och Filippa Norell har blivit tilldelade Vaxholms stads kulturstipendium 2016.
Priset delades ut under kulturnatten av kommunstyrelsens ordförande, Lars Lindgren (M), med följande motiveringar:

Vaxholms stads kulturstipendium på 12 000 kronor tilldelas Erik Rydén, som bidrag till en studieresa till England för att studera möbeltillverkning vid olika verkstäder och därmed utveckla sig inom möbelsnickeri. Erik har en gedigen grundbildning inom möbelsnickeri och visar upp en mångfald av fina arbetsprover av både möbler och olika instrument, främst gitarrer.

Vaxholms stads kulturstipendium på 6 500 kronor tilldelas Alexander S. Jansson, för att kunna fortsätta utveckla sig inom området tecknad film och animation. Alexander har precis avslutat sina gymnasiestudier med inriktning mot tecknad film och animation och visar genom sin animerade film ”Aeri”, prov på bra handlag och god kreativitet med en framtida utvecklingspotential.

Vaxholms stads kulturstipendium på 6 500 kronor tilldelas Filippa Norell, för att underlätta fortsatt utbildning inom det konstnärliga området. Filippa har gymnasieutbildning inom bild/estet och genomför just nu en ettårig förberedande utbildning vid Leksand Folkhögskola och har ambitioner att fortsätta med högre utbildningar inom det konstnärliga området.

Här kan du läsa mer om Vaxholms stads kulturstipendium