Artikeln publicerades 12 februari 2021

Årskurs 7 i Kronängsskolan går över till distansundervisning

Efter att ett antal elever i årskurs 7 på Kronängsskolan har konstaterad covid-19 har skolledningen beslutat att övergå till distansundervisning för alla sjundeklassare. Beslutet är fattat enligt bedömning och rekommendation från Smittskydd Stockholm. Elever och vårdnadshavare har informerats och vi påminner alla om att söka provtagning för covid-19 vid symtom.

Distansundervisningen för årskurs 7 är till en början planerad fram till och med 19 februari men kan komma att förlängas eller utökas till andra årskurser beroende på hur smittoläget utvecklas.

Skolledningen har kontinuerlig dialog med Smittskyddsläkare.

Övriga årskurser i Kronängsskolan kommer att ha närundervisning på plats i skolan.

Testa dig om du har symtom

Alla som har symtom bör testa sig för covid-19.

Läs här om hur det går till:

1177 Vårdguiden, Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats.

Lärare och annan personal får särskild provtagning för personer inom samhällsviktig verksamhet.

Rutiner för det finns på Vårdgivarguiden, Provtagning samhällsviktiga funktioner Länk till annan webbplats.

Håll i och håll ut

Eftersom risken för smitta är hög i hela samhället vill vi passa på att påminna om att det fortfarande är väldigt viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna:

  • håll avstånd
  • tvätta händerna
  • stanna hemma om du har symtom.