Artikeln publicerades 3 januari 2022

Avspärrning vid gästhamnen borttagen

Efter att säkerhetsåtgärder genomförts har avstängningen mellan Västerhamnen och Söderhamnen tagits bort. Gatan som heter Söderhamnen har därmed åter öppnats för trafik. Busstrafiken vänder fortfarande vid Västerhamnen.

Från 22 december 2021 är gatan som heter Söderhamnen, vid gästhamnen i Vaxholm, åter öppnad för dubbelriktad trafik. För att garantera säkerheten i den underminerade gatan är asfalten borttagen och gatan kommer att ha daglig tillsyn.

Busstrafiken kommer inte att köra längs den underminerade gatan utan vänder på den yta som tidigare varit parkeringsplats och som kallas för gamla Shelltomten. All busstrafik utgår från Västerhamnsplan.

När bussarna inte trafikerar Söderhamnsplan har busshållplatsen där gjorts om till ett tiotal parkeringsplatser som nu blir kvar på försök.

I samband med avstängningen i början av november enkelriktades en slinga genom Vaxholms och parkeringsplatser togs bort för att säkra framkomligheten. Enkelriktningen är nu borttagen och parkering är åter tillåten på de delar av Trädgårdsgatan och Hamngatan som under en tid stängdes av.