Artikeln publicerades 6 oktober 2021

Barn 12–15 år erbjuds vaccinering i skolan

Sedan mitten av september rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn 12–15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. I Stockolmsregionen sker vaccinationerna i huvudsak via elevhälsan i skolan. Som ett komplement går det också att boka vaccinering på länets vaccinationsmottagningar.

Skolan har en viktig roll för vaccinationsinsatsen för de unga. Med stöd av elevhälsan och skolan hoppas region Stockholm kunna nå en hög täckningsgrad bland barn 12–15 år.

På varje skola planeras för elevernas vaccinering som utförs av extern vårdpersonal tillsammans med skolsköterskan.

Som ett kompletterande spår öppnade Region Stockholm den 20 september möjligheten att boka tid för 12–15 åringar vid länets vaccinationsmottagningar via 1177.

Såhär går vaccineringen av de unga till:

  • Vaccineringen sker på skolan och information om tidpunkt kommer via skolan.
  • Region Stockholm har utformat ett informationsblad och en samtyckesblankett med hälsodeklaration som skolsköterskorna delar ut.
  • Samtyckesblanketten behöver skrivas under av vårdnadshavare.
  • Vaccineringen på skolorna startas efter höstlovet (vecka 44).
  • Vid uteblivet samtycke eller frånvarande elev hänvisas till vaccinationsmottagning via 1177.