Artikeln publicerades 28 juni 2019

Begränsade parkeringsmöjligheter på Norrberget i sommar

8 juli inleds rivningsarbetet på Norrberget. Under rivnings- och byggtiden ska gator och vägar vara framkomliga i möjligaste mån. Parkeringsplatserna framför Norrbergsskolan stängs av men långtidsparkeringen på Norrbergsgatan är öppen under hela sommaren via en tillfartsväg mellan Norrbergsskolan och Lillstugan.

Möjlighet till långtidsparkering finns bland annat också vid Kungsgatan/Vasavägen samt vid Kronängsskolan, Ingenjörsvägen 1, under perioden 15/6-15/8.

Se fler parkeringsmöjligheter på Vaxholms stads parkeringskarta