Artikeln publicerades 11 januari 2017

Beslut att upphäva detaljplanen för ett särskilt boende står fast

Det blir inget prövningstillstånd för Vaxholms stads överklagan mot att upphäva detaljplanen för ett särskilt boende vid korsningen Snäckvägen/Eriksövägen på Vaxön.

2017-01-11:


Den 13 oktober 2016 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen gällande planerna på ett särskilt boende på Vaxön, detaljplan 409 – Kvarteret Vitsippan. Vaxholms stad överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, som den 4 januari i år tog beslutet att inte ge prövningstillstånd för Vaxholms stads överklagan. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen står därför fast.

Vaxholms stad kommer att fortsätta arbeta för att lösa behovet av vård- och omsorgsboende i kommunen.