Artikeln publicerades 20 juli 2015

Besök gällande den Fördjupade översiktsplanen(FÖP) för Tynningö

Fram till den 3:e augusti 2015 pågår samråd för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö. Som komplettering till det samrådsmöte hölls den 16:e juni på Bygdegården kommer representant från kommunen att besöka Tynningö lördagen den 25/7.

Syftet är att besvara eventuella funderingar och frågor samt inhämta synpunkter från berörda på ön. Besöket kommer vara mellan klockan 11.00–16.00 och ske genom personliga möten med inbokade.

Besöket rör sig från Norra Tynningö – Östra Tynningö – Höganäs. På förmiddagen kommer besök på sträckan Norra Tynningö – Östra Tynningö vara aktuell och på eftermiddagen sträckan Östra Tynningö – Höganäs.

För att boka en tid för information/synpunkter, vänligen kontakta:

Planenheten på Vaxholms stad

Telefon: 08-541 708 08

E-post: plan@vaxholm.se

Vid kontakt uppge ert namn och adress så återkommer kommunen med förslag om tid.

För mer information, besök sidan Fördjupad översiktsplan för Tynningö