Artikeln publicerades 22 maj 2021

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Lördag 22 maj firas biologiska mångfaldens dag för att hylla jordens artrikedom. Biologisk mångfald är grunden till hållbar utveckling och sträcker sig från klimat, hälsa, matproduktion, vattenhushållning till hållbar livsstil.

Biologiska mångfaldens dag har firats internationellt sedan 1993 för att lyfta betydelsen av och öka medvetenheten om biologisk mångfald.

Ett av de största hoten moten mot biologisk mångfald är biotopförstöring, att arters livsmiljöer förstörs. Många organismers livsmiljöer krymper på grund av mänsklig påverkan och djur och växter har inte alltid möjlighet att flytta till nya platser.

Sverige ska skydda den biologiska månggfalden

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald Länk till annan webbplats., (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och använda den på ett uthålligt sätt.

Det innebär till exempel att vi ska:

  • bruka skogen hållbart så att alla organismer som finns i skogslandskapet kan överleva
  • bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorganismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur (t.ex. nematoder och hoppstjärtar) som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever
  • bedriva fiske så att inte all fisk tar slut
  • planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet

Var med och fira

Passa på att hylla artrikedomen genom att fira den biologiska mångfaldens dag. Gör en insats för att främja ökad mångfald eller ta en tur i naturen och njut av artrikedomen. I år har pandemin satt stopp för mycket men det pågår aktiviteter runt om i Sverige varav många är digitala.

För mer information och aktiviteter besök den den officiella webbplatsen för biologiska mångfaldens dag.

https://www.biomfdag.se/ Länk till annan webbplats.

Du kan också gå ut i naturen och göra Vaxholms stads Friluftsbingo.

Mer informtion och bingobrickor hittar du här

Humla på lavendelblomma