Artikeln publicerades 25 februari 2015

Bredbandsutbyggnad på Resarö och Vaxön

Bredbandsföretaget Svensk Infrastruktur har ansökt om att förlägga fiberoptiska ledningar i delar kommunens gatunät.

Bredbandsföretaget Svensk Infrastruktur AB bygger, förvaltar och underhåller digital infrastruktur. Företaget har inkommit med en ansökan om att förlägga fiberoptiska ledningar i delar kommunens gatunät på både Vaxön och på Resarö.

Innan företaget kan påbörja arbetet med att schakta i de gator och vägar där Staden är huvudman behöver ett markavtal upprättas där rättigheter, skyldigheter, återställning och garantier med mera regleras.

På nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde den 19 februari 2015 beslutades att godkänna avtalet.