Artikeln publicerades 6 oktober 2022

Bygglovsarbetet förstärks

Efter beslut i Kommunfullmäktige 19 september förstärks nu enheten för bygglov i Vaxholms stad. Syftet är att komma tillrätta med de långa väntetiderna för bygglov.

Efter att mängden bygglovsansökningar ökat kraftigt under pandemin samtidigt som bygglovsenheten av olika skäl varit underbemannade har väntetiderna på bygglovshandläggningen vuxit i Vaxholm. Idag tar det många månader innan ett ärende tilldelas en handläggare. Därefter tar det ytterligare tid beroende på om ansökan är fullständig eller inte och om det är ett ärende inom planlagt område eller inte.

Personalförstärkningen görs efter beslut i kommunfullmäktige 19 september och från och med 26 september har enheten nu förstärkts med ett par bygglovshandläggare.

Samtidigt annonseras efter ytterligare bygglovshandläggare. De nya rekryteringarna beräknas vara på plats under 2023.

Syftet med förstärkningen är att komma tillrätta med de långa väntetiderna för bygglov i Vaxholm.