Artikeln publicerades 22 januari 2021

Campus öppnar för barn och unga

Regeringen uppmanar till att prioritera fritidsverksamhet och idrottsutövande för unga. Därför kommer Vaxholms stad från 25 januari att öppna Campus Vaxholm för föreningsverksamhet inomhus i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

/UPPDATERING Från och med 8/2 2021 inkluderas också barn födda 2002 och senare./

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm uppmanade i december invånarna att avstå från organiserad träning både inomhus och utomhus fram till den 24 januari. Åtta dagar tidigare, 16 januari, kom beskedet att det är tillåtet att bedriva föreningsledd organiserad träning utomhus i skog och mark, både för barn och vuxna, under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer som börjar gälla måndag 25 januari ska barn och ungdomars fritidsaktiviteter prioriteras. Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskade smittspridningen samt den positiva effekt som träning innebär för folkhälsan.

Inomhus för alla födda 2005 och senare

Vaxholms stad har därför beslutat att öppna Campus och kommunens andra idrottslokaler för föreningsaktiviteter i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Konstgräsplanen utomhus vid Campus Vaxholm hålls fortfarande stängd för vintern.

Det är fortfarande viktigt att följa de nationella allmänna råden, att hålla avstånd både inomhus och utomhus, resa så lite som möjligt och stanna hemma om man har förkylningssymtom.

Alla berörda idrottsföreningar i Vaxholm informeras om de nya bestämmelserna.

Förhållningsregler i Campus Vaxholm

Följande gäller i kommunens idrottslokaler för att minska smittspridningen av covid-19.

  • Vid respektive hall finns anslag med information om tillåtet maxantal i lokalen.
  • Endast utövare, ledare och personal med direkt koppling till en grupp eller hall får vistas i lokalerna.
  • Omklädning och dusch sker hemma. Omklädningsrummen är öppna för toalettbesök och handtvätt.
  • Efter avslutat pass ska hallen lämnas så fort som möjligt så att nästa grupp kan gå in.
  • Anordnande förening ansvarar för att förhållningsregler, rekommendationer och föreskrifter följs.
  • Publik är inte tillåten i samband med träning, match eller annan aktivitet inom Campus Vaxholm.
  • Max 50 personer får vistas i ishallen vid ett och samma tillfälle.
  • Allmänhetens åkning är inställd till sista januari 2021 med möjlig förlängning.
  • Personalen på Campus har rätt att avvisa personer om maxgränsen på 50 personer överskrids.