Artikeln publicerades 12 mars 2020

Coronaviruset, så agerar vi i Vaxholms stad (må 16/3)

Regeringen tog onsdag 11 mars beslut om förbud mot allmänna sammankomster. Myndigheternas strategi är att begränsa smittspridning och inom Vaxholms stad har vi vidtagit en rad åtgärder för att bidra i arbetet med att minska smittspridningen.

Uppdatering måndag 16/3: I nedan text har avsnittet om symptom ändrats från "luftvägssymptom" till "förkylningssymptom", och lyder nu: Samtliga barn, elever och medarbetare med förkylningssymptom uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete i Vaxholms stad.

Regeringen har tagit beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 500 personer. Detta är en smittskyddsåtgärd med anledning av det nya coronaviruset. Beslutet gäller från och med onsdag den 11 mars och tills vidare.

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, bibliotek och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte. För besked om vad som gäller för idrottsträningar och föreningsaktiviteter hänvisas till ansvarig förening eller arrangör.

Så agerar vi just nu inom Vaxholms stad

Myndigheternas strategi är inriktad på att begränsa smittspridningstakten, och vi ska alla bidra i detta arbete. Utifrån Folkhälsomyndigheten riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset har vi i Vaxholms stad vidtagit olika åtgärder för våra olika verksamheter. Vi iakttar försiktighetsprincipen och undviker att genomföra aktiviteter som samlar många människor för att minska risken för smittspridning.

Tills vidare påverkas inte vardaglig arbets- och mötesverksamhet vid stadens arbetsplatser, om inget annat meddelats. Men vi skjuter fram externa frivilliga evenemang som inte bedöms kritiska utifrån verksamhetsbehov eller demokratiska processer.

Avsikten är att vi inom Vaxholms stad ska bidra i arbetet med att minimera risken för smittspridning, samtidigt som vi upprätthåller vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi värnar varandra, våra invånare och vår möjlighet att även i ett utdraget scenario ha förmåga att leverera vårt viktiga samhällsuppdrag på ett fullgott sätt.

Vaxholms stads planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter vid ett större personalbortfall har intensifierats.

Detta gäller just nu inom Vaxholms stads verksamheter

Vi värnar skydd av utsatta grupper. Vi vill inom Vaxholms stad kunna lova invånare att vi som är i tjänst är friska. Därför har vi i dagsläget följande förhållningssätt, och vi är beredda att vid behov vidta ytterligare åtgärder utifrån myndigheters rekommendationer.

 • Vi har infört tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden.

 • Vi håller från och med i dag tillfälligt stängt på seniorernas träffpunkt Kanonen. Alla planerade aktiviteter i Kanonens lokaler är därmed inställda.

 • Dagverksamheten på äldreboendet och Kanonen ställs nu in tills vidare och likaså pausas fixarservice för äldre.

 • I allmänhet anammar vi en högre restriktivitet för möten som inte anses vara avgörande, viktiga eller nödvändiga för vårt samhällsuppdrag eller demokratiska processer.

 • Vi genomför fortsatt möten i vår ordinarie kärnverksamhet. Men för att undvika smittspridning kan det innebära att vi avstyr planerade möten dit deltagare kommer med symptom.

 • Samtliga barn, elever och medarbetare med förkylningssymptom uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete i Vaxholms stad.

 • I de fall barn och ungdomar kommer till skolan med symptom kommer våra pedagoger att kontakta vårdnadshavare och barnet skickas hem. Äldre barn med symptom som tar sig till och från skolan själv skickas hem.

 • Våra skolor ser över möjligheterna för distansundervisning.

 • Vi avstyr studiebesök samt resor och utflykter som inte är nödvändig från våra verksamheter.

 • Samtliga medarbetare inom stadens verksamheter med symptom på förkylning uppmanas att inte komma till jobbet.

 • Invånare som har ärenden till kommunala verksamheter och som har symptom på luftvägsinfektion uppmanas att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post.

 • Vaxholms stadsbiblioteket håller öppet som vanligt, och vi ber alla besökare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att visa hänsyn och avstå besök på biblioteket så länge symptomen kvarstår.

Aktuellt om coronaviruset (torsd 12 mars)

 • Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.
 • Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19. Det är viktigt att du som har symtom som feber och hosta, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte träffa andra personer än dem du bor med och att inte resa med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Om du har frågor

Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.

Sjukvårdsrådgivning

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Information hos ansvariga myndigheter

Myndigheterna om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Frågor och svar, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden om coronaviruset Länk till annan webbplats.