Artikeln publicerades 6 mars 2020

Coronoviruset, så arbetar vi i Vaxholms stad (uppdaterad 9/3)

I dagsläget finns ingen påverkan på Vaxholms stads verksamheter. Folkhälsomyndigheten bedömmer fortfarande risken för allmän smittspridning i Sverige som måttlig. Vaxholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Uppdaterad måndag 9/3 kl 10.00.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats.

Vaxholms stad har i samverkan med övriga kommuner i Stockholms län tillsammans med region Stockholm fattat beslut om att agera gemensamt och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Som vid alla olika typer av samhällsstörningar arbetar nu Vaxholms stad med att skapa en bred beredskap inför olika möjliga framtida scenarior. Det sker såväl inom barn- och utbildningsverksamheten som inom äldreomsorg och för övriga kommunala funktioner. Detta för att vi ska stå väl rustade och kunna agera snabbt om händelseförloppet förändras på lokal nivå eller regionalt.

Om du har allmänna frågor om coronavirus

Ring 113 13 (nationellt informationsnummer) om du har allmänna frågor om coronavirussjukdom covid19.

Här håller du dig informerad

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet.

Region Stockholms information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Om du känner dig sjuk

Ring 1177 om du har anledning att misstänka att du drabbats av coronaviruset, eller har andra vårdrelaterade frågor.

Om du får influensaliknande symptom som muskelvärk, feber, trötthet och hosta ring 1177 så får du råd av en erfaren sjuksköterska om var och när du ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska du som alltid ringa 112.

Information till invånare om coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Förskolebarn och skolelever

Vaxholms stads inriktning är att vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer som säger att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning till att friska barn som kommer hem från en resa ska stanna hemma från skola eller förskola. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Folkhälsomyndighetens råd till skolor och förskolor Länk till annan webbplats.

Förtydligande från Statsepidemiolog 6/3

Förtydligad information till skolor och förskolor Pdf, 492.8 kB.

Barn, elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Om vårdnadshavare väljer att hålla sitt barn eller sin ungdom hemma med anledning av oro för coronaviruset så sjukanmäler man sitt barn enligt ordinarie rutin, vilket för barn i förskolan är via ordinarie telefon till förskolan och för elever i skolan via Skola24.