Artikeln publicerades 2 mars 2020

Coronoviruset, så arbetar vi nu

Måndag 2 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att de höjer risken för spridning av det nya coronaviruset i det svenska samhället från ”låg” till ”måttlig”. Vaxholms stad följer utvecklingen, samverkar med Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter, medverkar i samordnande forum och agerar utifrån nuläget. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer.

Uppdaterad måndag 2/3 kl 17.30:

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens riskbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som vid alla olika typer av samhällsstörningar arbetar nu Vaxholms stad med att skapa en bred beredskap inför olika möjliga framtida scenarior. Det sker såväl inom barn- och utbildningsverksamheter som äldreomsorg och för övriga kommunala funktioner. Detta för att vi ska stå väl rustade och kunna agera snabbt om händelseförloppet förändras på lokal nivå eller regionalt.

Här håller du dig informerad

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet.

Region Stockholms information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre tips som kan hålla dig frisk

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • I den mån det går; undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka

(Källa: 1177 Vårdguiden.)

Råd som du kan skriva ut och anslå på till exempel din arbetsplats (pdf) Pdf, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så skyddar du andra när du är sjuk

  • Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma så länge du har feber, eller tills du känner dig frisk

(Källa: 1177 Vårdguiden.)

Råd som du kan skriva ut och anslå på till exempel din arbetsplats (pdf) Pdf, 13.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du känner dig sjuk

Om du får influensaliknande symptom som muskelvärk, feber, trötthet och hosta ring 1177 så får du råd av en erfaren sjuksköterska om var och när du ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska du som alltid ringa 112.

Information till invånare om coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolebarn och skolelever

Vaxholms stad har efter sportlovet informerat vårdnadshavare inom stadens skolor och förskolor, då där fanns många frågor. Vaxholms stads inriktning är att vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer som säger att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning till att friska barn som kommer hem från en resa ska stanna hemma från skola eller förskola. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn, elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Vi respekterar den oro som vårdnadshavare givit uttryck för. Om vårdnadshavare väljer att hålla sitt barn eller sin ungdom hemma med anledning av oro för coronaviruset så sjukanmäler man sitt barn enligt ordinarie rutin, vilket för barn i förskolan är via ordinarie telefon till förskolan och för elever i skolan via Skola24.