Artikeln publicerades 10 mars 2020

Covid-19: Undvik onödiga besök för att skydda de mest sårbara (tisdag 10/3 kl 17.30)

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Folkhälsomyndigheten uppmanar att alla som har symtom på luftvägsinfektion, feber och hosta, bör avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller såväl i arbetslivet, skola och förskola som i privatlivet – och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorgen – eller i andra verksamheter som möter personer i riskgrupper – inte går till jobbet om de har symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus, äldreboenden, gruppboenden och liknande, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Om du uppvisar symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.

Har du frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

Frågor och svar om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.