Artikeln publicerades 1 september 2022

Cykelräknare på Kullöbron

Från och med vecka 35 sitter en cykelräknare på bron mellan Kullön och Vaxön och räknar hur många cyklar som kör förbi. Meningen är att uppmuntra fler till att välja cykeln och samtidigt få bättre koll på vaxholmarnas cykelvanor.

Malin Forsbrand cyklar förbi den nya cykelräknaren på Kullöbron.

Pling pling! Kommunalrådet Malin Forsbrand (C) cyklar förbi den nya cykelräknaren vid brofästet på Kullön. Den vita displayen, som skruvats fast i en belysningsstolpe, slår tydligt om när hon passerar.

Trots att klockan bara är tio på morgonen så har redan 135 cyklister passerat över bron. Förutom antal dagliga cyklister visar räknaren hur många som cyklat förbi hittills i år (den årliga siffran stämmer inte just nu eftersom räknaren bara varit igång under några dagar).

– Vi hoppas att det här ska inspirera fler att ta cykeln, säger Malin Forsbrand. Det är så härligt att se alla barn och ungdomar som cyklar till skolan här på morgonen. Just korta bilresor är ju särskilt dåliga för miljön. Att ta cykeln istället är bra både för kroppen och klimatet.

Cykelräknaren har kostat cirka 160 000 kronor att köpa och installera och är en av de motåtgärder som Vaxholm gör för att uppfylla det stadsmiljöavtal som kommunen har med Trafikverket.

Stadsmiljöavtal för kajrenoveringen

Syftet med ett stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer så att fler ska kunna resa med kollektivtrafik eller cykel.

Vaxholms stadsmiljöavtal med Trafikverket handlar främst om att renovera Vaxholms kajer så att de fortsatt kan vara en knutpunkt för cykel, buss och båt. Avtalet kan ge Vaxholm över 185 miljoner kronor i bidrag från Trafikverket. Totalt beräknas renoveringen kosta 381 miljoner kronor.

Cykelräknare motprestation

Förutsättningen för att få Trafikverkets stöd är att Vaxholms stad förutom kajrenoveringen också genomför en rad åtgärder i andra delar av Vaxholm. Det handlar till exempel om att ta fram detaljplaner för att kunna bygga flerbostadshus, ta fram en trafikstrategi, förbättra gång- och cykelvägar och att bygga fler cykelparkeringar centralt i Vaxholm.

Cykelräknaren är en av dessa motprestationer.

Cykelväg på Kullobrön med cykelräknare på lyktstolpe.