Artikeln publicerades 16 mars 2021

Delta i samråd om Vaxholms översiktsplan

I arbetet med en ny översiktsplan för kommunen, Vaxholm 2040, finns nu ett konkret planförslag. Under våren samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter senast 31 maj 2021.

En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning under de kommande åren. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut till exempel om detaljplaner och bygglov. Där finns också mål och strategier för hur Vaxholms stad ska prioritera och utveckla den fysiska miljön i ett långsiktigt perspektiv.

Samråd fram till sista maj

Under våren 2021, 16 mars till 31 maj, är planförslaget ute på samråd då allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådstiden bemöts i synpunkterna i en samrådsredogörelse och ett reviderat planförslag presenteras.

Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Välkommen med dina synpunkter.

Här hittar du planförslaget Vaxholm 2040 Länk till annan webbplats.

Mer information:

För frågor kontakta planenheten via Vaxholms stads växel, 08-541 708 00 eller via e-post, plan@vaxholm.se.

Du kan också kontakta projektledare Matilda Karlström, matilda.karlstrom@vaxholm.se