Artikeln publicerades 11 januari 2021

Delvis distansundervisning i Kronängsskolan första skolveckan

Årskurs 8 och 9 i Kronängsskolan kommer delvis att ha fjärr- och distansundervisning från 12 till 15 januari. Syftet är att minska risken för trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Beroende på smittläget kan åtgärderna komma att förlängas.

Regeringen har beslutat om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- och/eller fjärrundervisning som för att minska smittspridningen.

Det är alltså inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolorna. Eftersom det är viktigt att så långt som möjligt hålla grundskolorna öppna för elevernas bästa bör distansundervisning användas med stor försiktighet.

Just nu råder stor osäkerhet kring smittspridningen. Det beror bland annat på eftersläpning i rapporteringen av antal smittade efter julledigheten. Därför har Vaxholms stad beslutat om delvis fjärr- och distansundervisning för årskurs 8 och 9 från och med tisdag 12 januari till och med fredag 15 januari.

Årskurs 7 undervisas på skolan enligt ordinarie schema.

Delvis distansundervisning för vissa årskurser ger möjlighet till ökad social distansering på skolan och minskad belastning i kollektivtrafiken.

Utöver denna åtgärd vidtar skolan fler förebyggande åtgärder för att förbättra inomhusmiljön.

Berörda elever och deras föräldrar har fått mer utförlig information kring vad som gäller.

Nytt beslut kring distansundervisning fattas fredag den 15 april då det förhoppningsvis finns en tydligare bild av smittläget.