Artikeln publicerades 13 maj 2019

Den 9 juni invigdes Eriksömaren med en 40- tal besökare. Eventet inleddes med musik av Christina Nordstrand från Kulturskolan.

Stadens miljö- och vattenstrateg Ammi Wohlin informerade om Eriksömarens våtmarksprocess, som påbörjades 2008 med en beslutad detaljplan 2010. Våtmarkens syfte är att hantera dagvatten i närområdet för såväl rening av bland annat metaller, partiklar och näringsämnen som fördröjning av vatten vid stora mängder nederbörd.

Utöver detta kommer den biologiska mångfalden att öka. Även det rekreativa inslaget och den estetiska utformningen kommer att höja attraktionen till Eriksö friluftsområde.

-Många medarbetare och entreprenörer har gjort ett fantastiskt arbete, tillade Ammi Wohlin.

Kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) höll ett tal om vikten av en hög vattenkvalitet i en skärgårdsstad som Vaxholms stad. Bandet klipptes, sommarsången ljöd och det bjöds på ekologiska äpplen.

Våtmarksrestaureringen har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets LONA-bidrag.