Artikeln publicerades 19 november 2020

De skärpta allmänna råden förlängs

Nu förlängs de skärpta allmänna råden i Stockholms län. Råden gäller till den 13 december.

Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga de skärpta allmänna råden för Stockholms län, som gällt sedan den 29 oktober.

-Smittan fortsätter öka, fler vårdas på IVA och i andra vårdformer. Därför har jag samrått med Folkhälsomyndigheten om att förlänga råden för vårt län. Det är nödvändigt eftersom vi fortfarande har en mycket allvarlig situation, säger tf smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Samtidigt som de nya allmänna råden infördes hemställde smittskyddsläkaren till Länsstyrelsen om att sänka det tillåtna antalet besökare vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar till max 50.

En ny sådan hemställan har nu gjorts för att förlänga förbudet så att det gäller även efter den 19 november. Det så kallade trubadurundantaget tas också bort. Om nya nationella förordningar eller rekommendationer beslutas görs en ny bedömning.

- Det viktigaste rådet till alla i Stockholms län är precis som tidigare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom eller feber, även vid lindriga symtom. Stanna hemma och läs på 1177.se hur du ska göra, säger Maria Rotzén Östlund.

Lista på folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som gäller för Stockholms län till och med den 13 december

Alla som vistas i Stockholms län bör:

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
corona illustration