Artikeln publicerades 2 april 2020

Det är allas vårt ansvar att förhindra smittspridning

Ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas vårt ansvar att förhindra spridning av Covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd beslutades 1/4 -20.