Artikeln publicerades 17 mars 2020

Distansutbildning från gymnasieklass och uppåt; rekommendation från regeringen

Regeringen rekommenderar alla skolor från och med gymnasiet och uppåt att ställa om undervisningen så att den kan genomföras på distans.

Rekommendationen innefattar bland annat gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Det meddelade stadsminister Stefan Löfven vid en presskonferens under tisdagsmorgonen. Respektive skola har nu att informera berörda om hur de avser agera.

Att nu se till att elever i gymnasieålder och uppåt inte är i skolan är ett led i samhällets gemensamma arbete med att minska coronavirusets spridningstakt.

En viktig uppmaning till elever och studerande är att de förväntas sköta sina studier på distans och att vårdnadshavarna förväntats stötta i den linjen.

Vaxholmsungdomar studerar i andra kommuner

Vaxholms stad har inga skolor över högstadienivå i Vaxholm, vare sig i kommunal eller privat regi. Men eleverna och studerande bor i kommunen och uppmanas att följa rekommendationen att begränsa sociala kontakter för att förhindra smittspridning.

Vi förbereder för att stå rustade

Vaxholms stad följer myndigheternas rekommendationer och inom våra skolverksamheter har sedan en tid insatser inriktats på att stoppa smittspridning och att planera för framtida scenarios.

Våra förskolors och skolors förberedelser för distansundervisning förbereds. Likså ser vi över och förbereder för annan påverkan som en eventuell stängning av kommunala skolor för med sig, så att vi ska stå väl rustade att hantera en sådan situation om den rekommendationen blir aktuell.

Bland annat innefattar Vaxholms stads planering att se över bemanningen inom hela staden, då en stängning av en verksamhet ger konsekvenser på hela vår verksamhet.

Vaxholms stads inriktning är fortsatt att följa myndigheternas rekommendationer och inom ramen för dem så långt som möjligt upprätthålla viktiga och nödvändiga funktioner för vårt samhällsuppdrag och demokratiska processer.

Mer om coronaviruset, samhällets och Vaxholms stads arbete Länk till annan webbplats.