Artikeln publicerades 28 april 2022

Eldning avrådes

Det råder inte totalt eldningsförbud i Stockholms län just nu men med anledninga av det torra och soliga vädret avråder räddningstjänsten från eldning i hela länet. Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för att elden inte sprids.

Vid en privat tillställning behöver du alltid markägarens tillstånd för att få elda. Är det frågan om ett mindre arrangemang i en egen förening eller på privat mark krävs normalt inget ytterligare tillstånd.

Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på allmän plats behöver du förutom markägarens tillstånd att elda även tillstånd från Polisen.

Elda säkert

Om du ändå planerar att elda finns en rad risker att ta hänsyn till. Du får till exempel inte elda miljöfarliga material, du bör vara noga med säkerheten och se till att ha släckningsutrustning i närheten. Den som eldar ansvarar också för att elden släcks.

Läs mer om vad som gäller på vaxholm.se - Elda utomhus

Otillåten eldning kan bestraffas

Förra året eldades det vid flera tillfällen på olämpliga platser i Vaxholm. Polisen skickar därför med information om vad som gäller vid bränder:

  • Mordbrand gäller om någon avsiktligt anlägger brand som innebär fara för någon annans liv eller hälsa, eller fara för omfattande förstörelse av egendom. Faran behöver inte ha förverkligats men den ska ha varit konkret, alltså att det fanns det en verklig risk för spridning av branden.
  • Allmänfarlig ödeläggelse som handlingen inte var med flit. Man kan även bli dömd för underlåtenhet att avvärja allmänfara.
  • Skadegörelse genom brand om man förstört något där det ej varit spridningsrisk, alternativt åverkan om skadan är av ringa värde.