Artikeln publicerades 6 augusti 2021

Eldningsförbudet i Stockholms län upphör 7 augusti

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 14:00 den 7 augusti 2021.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Räddningstjänsterna avråder dock fortsatt från eldning och poängterar att om eldning sker ska det göras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Eldning av trädgårdsavfall

Mellan den 2 maj och 30 september råder det förbud att elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område i Vaxholm.

Läs mer om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall