Artikeln publicerades 14 juli 2021

Eldningsförbud från och med 15 juli 2021

There is a fire ban in Stockholm County from 8 am on July 15 2021, which will apply until further notice.

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08.00 den 15 juli 2021. Förbudet gäller tillsvidare.

Efter lång period med värme och torka råder nu hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Detta får du inte göra vid eldningsförbud

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Hemma får du grilla - på ett säkert sätt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Du är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Detaljerad information om eldningsförbud samt frågor och svar Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Brandkåren Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Norrtälje Länk till annan webbplats.

Grafisk symbol med eld överstruken för att symbolisera att eldning är förbjudet.