Artikeln publicerades 13 juli 2022

Engarns vägskäl byggs om till rondell

I början av augusti börjar Trafikverket arbetet att bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell). Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Mindre förberedande arbeten kommer att ske under sommaren.

Trafiksäkerheten och framkomligheten i Engarns vägskäl, mellan väg 274, Stockholmsvägen, och väg 1003, Resarövägen, behöver förbättras. I takt med att bil- och kollektivtrafiken ökar så kommer korsningens kapacitet inte att räcka till.

Trafikverket bygger därför om korsningen till en cirkulationsplats som ger högre kapacitet och förbättrar trafikflödena. Arbetena är planerade att börja under vecka 32 men mindre förberedande arbeten kan förekomma innan dess.

Förlängd restid under byggtiden

Arbetet i Engarn kommer att påverka framkomligheten i korsningen. Under byggtiden kan det bli köbildning förbi platsen i rusningstrafik. Trafikverket uppmanar trafikanter att planera för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm/Resarö under pågående arbeten.

– Under rusningstid kommer det att uppstå köer förbi arbetsområdet eftersom vi behöver sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen. Det gör vi för att värna om trafikanternas och våra medarbetares säkerhet och hälsa, säger Maria van de Beek, projektledare Trafikverket.

Smidigare bussbyte

Trafikverket bygger även om busshållplatsen vid Engarn. Meningen är att öka tillgängligheten för resenärer, underlätta för bussbyten och minska restiden för kollektivtrafiken in mot Stockholm. Busstrafiken kommer att vara igång under byggtiden, men kommer att påverkas av pågående arbeten.

Trafikverket räknar med att arbetena i Engarns vägskäl är klara under våren 2024.

Skylt om avstängd pendlarparkering från 1/8 vid Engarns vägskäl.

Den lilla pendlarparkeringen stängs för vägarbeten 1/8.