Artikeln publicerades 3 november 2021

Enkelriktad trafikslinga genom Vaxholm

Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkelriktad. Följ skyltningen på platsen.

Från tisdag 2 november har gatan från gästhamnen till busshållplatsen vid Söderhamnsplan stängts av för biltrafik. Detta görs av säkerhetsskäl efter att ett flertal större hål har upptäckts i gatan. Undersökningar har visat att marken är kraftigt underminerad. Gångtrafik är fortsatt tillåten längs med hela området. Se karta över avstängningen.

Just nu undersöks omfattningen av skadorna och vilka åtgärder och avstängningar som kommer att behövas framöver. Vaxholms stad arbetar också just nu med en rad lösningar till exempel för parkeringar, transporter och framkomlighet i staden. Informationen uppdateras löpande. Det är i dagsläget inte klart hur länge området kommer att behöva vara avspärrat.

Enkelriktad slinga

Fordonstrafiken i de centrala delarna av Vaxholm har nu letts om i en enkelriktad slinga med längs Hamngatan, Strandgatan, Fiskaregatan och Trädgårdsgatan. Se karta över slingan. Följ lokal skyltning på platsen.

Längs Hamngatan kommer parkeringsplatserna på den norra sidan av gatan att stängas av från livsmedelsbutiken och ner till hamnrondellen för att räddningstjänsten ska komma fram och för att transporter ska kunna stanna och lasta av utan att trafiken hindras.

Vi hoppas att ändringarna ska få trafiken att flyta så smidigt som möjligt. Samtidigt vädjar vi till alla trafikanter att följa trafikregler och skyltning och ha tålamod så att vi tillsammans kan klara av den extra belastning som avstängningen vid gästhamnen orsakar.

Kartbild över centrala Vaxholm med avspärrning och enkelriktning markerat i rött.

Avspärrat område vid Västerhamnen och lokal enkelriktad slinga.

Övriga åtgärder kring avspärrningen

Busshållplatsen på Söderhamnsplan är stängd tills vidare. Buss 670 vänder nu vid färjeläget nära Rindöfärjan. Parkeringsplatserna vid färjeläget har därför behövts stängas av och kommer att vara avstängda tills vidare.

Grusparkeringen vid Västerhamnen (gamla Shelltomten) är avstängd för parkering. Boende i området kommer att tillåtas in- och utfart till parkeringsgaraget. Leveranser till Söderhamnsplan kan ske via Hamngatan.

Frågor om avstängningen

Har du frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se