Artikeln publicerades 25 april 2023

Fältarbete för Vaxholms kulturmiljöprogram

Under perioden 11 april till 19 maj kommer konsulter från bolaget Norconsult på uppdrag av Vaxholms stad att göra fältarbete för ett kulturmiljöprogram. Arbetet kommer bland annat innebära att de fotograferar byggnader och andra miljöer runt om i hela kommunen.

Kulturmiljöprogrammet för Vaxholms stad, som nu tas fram, är tänkt att vara både ett kunskapsunderlag och en strategi som gäller för hela kommunen. En del av det arbetet innebär fältarbete och dokumentation på plats.

Mer information

Vid frågor kontakta planenheten, e-post: plan@vaxholm.se